CS / EN

Hong Kong

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Hong Kongu dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to Hong Kong available at TRACES NT system.

Komodita
Commodity

Osvědčení
Certificate

(HK) Veterinární osvědčení pro vývoz vepřového/hovězího/skopového (masa/drobů / masných výrobků) ze způsobilých členských států EU do Hongkongu (V2.)

(HK) Health Certificate for the export of Pork/Beef/Mutton (Meat/Offal/Meat Products) from eligible EU Member States to Hong Kong (V2.)

EN/CS (46,8 KB)

(HK) Vývozní prohlášení pro vývoz vepřového/hovězího/skopového (masa/drobů / masných výrobků) ze způsobilých členských států EU do Hongkongu (V2.)

(HK) Export Declaration for the export of Pork/Beef/Mutton (Meat/Offal/Meat Products) from eligible EU Member States to Hong Kong (V2.)

EN/CS (46,8 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line