CS / EN

Bovine, porcine, sheep, goats

Bovine, porcine, sheep, goats

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

n. 206/2010 +
n. 2019/1162

 I  2  domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu
domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breends) intended for breeding and/or production after importation
  TZ - 2019/07 - BOV-X (827,9 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329

II 1 vstup skotu do Unie
entry into the Union of bovine animals
BOV-X Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 206/2010 +
n. 1160/2012
I  2 TRANZIT – domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu
TRANSIT – domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breends) intended for breeding and/or production after importation
TZ – 2012/12 – BOV-X-TRANSIT-RU (633,0 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 3 vstup skotu, který je určen pro tranzit z Kaliningradské oblasti do jiných oblastí Ruska přes území Litvy, do Unie
entry into the Union of bovine animals intended for transit from the region of Kaliningrad to other regions of Russia via the territory of Lithuania
BOV-X-TRANSIT-RU Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

n. 206/2010 + n. 2015/604 + n. 2017/731

I  2 domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k okamžité porážce po dovozu
domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for immediate slaughter after importation
TZ - 2017/05 - BOV-Y (289,2 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329

II 2 vstup skotu určeného k porážce do Unie
entry into the Union of bovine animals intended for slaughter
BOV-Y Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

n. 206/2010 +
n. 2019/1162

I  2 domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k chovu a/nebo produkci po dovozu
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) intended for breeding and/or production after importation
TZ - 2019/07 - OVI-X (828,5 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 4 vstup ovcí a koz do Unieentry into the Union of ovine and caprine animals OV/CAP-X Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

n. 206/2010 +
n. 2019/1162

I  2 domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k okamžité porážce po dovozu
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) intended for immediate slaughter after importation
TZ - 2019/07 - OVI-Y (782,6 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329

II 5 vstup ovcí a koz určených k porážce do Unie
entry into the Union of ovine and caprine animals intended for slaughter
OV/CAP-Y Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 206/2010 +
n. 102/2013 +n. 1218/2014
I 2 domácí prasata (Sus scrofa) určená k chovu a/nebo produkci po dovozu nebo určená k tranzitu přes Unii z jedné třetí země do jiné třetí země
domestic porcine animals (Sus scrofa) intended for breeding and/or production after importation or intended for transit through the Union from one third country to another third country
TZ - 2014/12 - POR-X (291,0 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 6 vstup prasat a zvířat čeledi Tayassuidae do Unie
entry into the Union of porcine animals and animals of the family Tayassuidae
SUI-X Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 +

n. 1218/2014

I  2 domácí prasata (Sus scrofa) určená k okamžité porážce po dovozu
domestic porcine animals (Sus scrofa) intended for immediate slaughter after importation
TZ - 2014/12 - POR-Y (312,5 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 7 vstup prasat určených k porážce do Unie
entry into the Union of porcine animals intended for slaughter
SUI-Y Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 206/2010 +
n. 2019/1162
I  2 zvířata řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a pro zvířata čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae)
animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds), Ovis areis, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae
TZ - 2019/07 - RUM (974,9 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 8 vstup zvířat čeledí Antilocapridae, Bovidae (jiných než skot, ovce a kozy), Giraffidae, MoschidaeTragulidae do Unie
entry into the Union of animals of the families Antilocapridae, Bovidae (other than bovine, ovine and caprine animals), Giraffidae, Moschidae and Tragulidae
RUM Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 206/2010 +
n. 2013/780 +
oprava L 238/23 +oprava L 29/16 r. 2015
VI  2 zvířata druhů uvedených v příloze VI část 1 Tabulka 1 *, která pocházejí ze schválených organizací, institutů nebo středisek a jsou pro ně určena
animals of the species listed in Annex VI Part 1 Table 1 * that are originating from and intended for an approved body, institute or centre
TZ - 2015/02 - RUM-A (292,2 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 19 vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 19 oddíle 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie
 entry into the Union of animals listed in Section 1 of Chapter 19 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 that are originating from and intended for a confined establishment
CONFINED-RUM Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I  2 nezdomácnělí prasatovití (Suidae), pekariovití (Tayssuidae) a tapírovití (Tapiridae)
non-domestic Suidae, Tayassuidae and Tapiridae
TZ - 2010/07 - SUI (214,1 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 9 vstup zvířat čeledí Tapiridae, Rhinocerotidae a Elephantidae do Unie
entry into the Union of animals of the families Tapiridae, Rhinocerotidae and Elephantidae
RHINO Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 10 vstup zvířat čeledi Hippopotamidae do Unie
entry into the Union of animals of the family Hippopotamidae
HIPPO Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 11 vstup velbloudovitých a jelenovitých do Unie
entry into the Union of camelid and cervid animals
CAM-CER Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 206/2010 +
n. 2013/780 +
oprava L 238/23
VI  2 zvířata druhů uvedených v příloze VI část 1 Tabulka 2 *, která pocházejí ze schválených organizací, institutů nebo středisek a jsou pro ně určena
animals of the species listed in Annex VI Part 1 Table 2 * that are originating from and intended for an approved body, institute or centre
TZ - 2013/08 - SUI-A (236,8 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 20 vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 20 oddíle 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie
entry into the Union of animals listed in Section 1 of Chapter 20 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 that are originating from and intended for a confined establishment
CONFINED-SUI Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 206/2010 +
n. 2013/780 +oprava L 29/16 r. 2015
VI  2 zvířata druhů uvedených v příloze VI část 1 Tabulka 3 *, která pocházejí ze schválených organizací, institutů nebo středisek a jsou pro ně určena
animals of the species listed in Annex VI Part 1 Table 3 * that are originating from and intended for an approved body, institute or centre
TZ - 2015/02 - TRE-A (309,3 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 21 vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 21 oddíle 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie
entry into the Union of animals listed in Section 1 of Chapter 21 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 that are originating from and intended for a confined establishment
CONFINED-TRE Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I  2 zvláštní osvědčení pro zvířata dovezená ze Saint-Pierre a Miquelonu za podmínek uvedených v příloze I části 7
specific attestation for animals imported from St Pierre and Miquelon under the conditions provided for in Part 7 of Annex I
TZ - 2010/07 - CAM (209,9 KB)

(form)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 22 vstup zvířat čeledi Hippopotamidae, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie
entry into the Union of animals of the family of Hippopotamidae that are originating from and intended for a confined establishment
CONFINED-HIPPO Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I  3 dodatek pro přepravu zvířat po moři
addendum for transport of animals by sea
CS-EN (125,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I  4 dodatek pro leteckou přepravu zvířat
addendum for transport of animals by air
CS-EN (108,1 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
III 1 prohlášení velitele plavidla: Dodatek pro přepravu suchozemských zvířat vstupujících do Unie po moři
declaration by the master of the vessel: Addendum for transport of terrestrial animals entering the Union by sea
AT-TERRE-SEA Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
Odkazy:
References:
Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks

p.n.K. 2021/403
konsol. znění 12.8.2021

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line