CS / EN

Bovine, porcine, sheep, goats

Bovine, porcine, sheep, goats

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

n. 206/2010 +
n. 2019/1162

 I  2  domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu
domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breends) intended for breeding and/or production after importation
  TZ - 2019/07 - BOV-X (827,9 KB)

(form)
 
n. 206/2010 +
n. 1160/2012
I  2 TRANZIT – domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu
TRANSIT – domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breends) intended for breeding and/or production after importation
TZ – 2012/12 – BOV-X-TRANSIT-RU (633,0 KB)

(form)
 

n. 206/2010 + n. 2015/604 + n. 2017/731

I  2 domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k okamžité porážce po dovozu
domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for immediate slaughter after importation
TZ - 2017/05 - BOV-Y (289,2 KB)

(form)
 

n. 206/2010 +
n. 2019/1162

I  2 domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k chovu a/nebo produkci po dovozu
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) intended for breeding and/or production after importation
TZ - 2019/07 - OVI-X (828,5 KB)

(form)
 

n. 206/2010 +
n. 2019/1162

I  2 domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k okamžité porážce po dovozu
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) intended for immediate slaughter after importation
TZ - 2019/07 - OVI-Y (782,6 KB)

(form)
 
n. 206/2010 +
n. 102/2013 +n. 1218/2014
I 2 domácí prasata (Sus scrofa) určená k chovu a/nebo produkci po dovozu nebo určená k tranzitu přes Unii z jedné třetí země do jiné třetí země
domestic porcine animals (Sus scrofa) intended for breeding and/or production after importation or intended for transit through the Union from one third country to another third country
TZ - 2014/12 - POR-X (291,0 KB)

(form)
 

n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 +

n. 1218/2014

I  2 domácí prasata (Sus scrofa) určená k okamžité porážce po dovozu
domestic porcine animals (Sus scrofa) intended for immediate slaughter after importation
TZ - 2014/12 - POR-Y (312,5 KB)

(form)
 
n. 206/2010 +
n. 2019/1162
I  2 zvířata řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a pro zvířata čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae)
animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds), Ovis areis, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae
TZ - 2019/07 - RUM (974,9 KB)

(form)
 
n. 206/2010 +
n. 2013/780 +
oprava L 238/23 +oprava L 29/16 r. 2015
VI  2 zvířata druhů uvedených v příloze VI část 1 Tabulka 1 *, která pocházejí ze schválených organizací, institutů nebo středisek a jsou pro ně určena
animals of the species listed in Annex VI Part 1 Table 1 * that are originating from and intended for an approved body, institute or centre
TZ - 2015/02 - RUM-A (292,2 KB)

(form)
 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I  2 nezdomácnělí prasatovití (Suidae), pekariovití (Tayssuidae) a tapírovití (Tapiridae)
non-domestic Suidae, Tayassuidae and Tapiridae
TZ - 2010/07 - SUI (214,1 KB)

(form)
 
n. 206/2010 +
n. 2013/780 +
oprava L 238/23
VI  2 zvířata druhů uvedených v příloze VI část 1 Tabulka 2 *, která pocházejí ze schválených organizací, institutů nebo středisek a jsou pro ně určena
animals of the species listed in Annex VI Part 1 Table 2 * that are originating from and intended for an approved body, institute or centre
TZ - 2013/08 - SUI-A (236,8 KB)

(form)
 
n. 206/2010 +
n. 2013/780 +oprava L 29/16 r. 2015
VI  2 zvířata druhů uvedených v příloze VI část 1 Tabulka 3 *, která pocházejí ze schválených organizací, institutů nebo středisek a jsou pro ně určena
animals of the species listed in Annex VI Part 1 Table 3 * that are originating from and intended for an approved body, institute or centre
TZ - 2015/02 - TRE-A (309,3 KB)

(form)
 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I  2 zvláštní osvědčení pro zvířata dovezená ze Saint-Pierre a Miquelonu za podmínek uvedených v příloze I části 7
specific attestation for animals imported from St Pierre and Miquelon under the conditions provided for in Part 7 of Annex I
TZ - 2010/07 - CAM (209,9 KB)

(form)
 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I  3 dodatek pro přepravu zvířat po moři
addendum for transport of animals by sea
CS-EN (125,9 KB)
 
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I  4 dodatek pro leteckou přepravu zvířat
addendum for transport of animals by air
CS-EN (108,1 KB)
 
         

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close