CS / EN

Russian Federation

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Ruské federace dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to the Russian Federation available at TRACES NT system.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(RU) Veterinární osvědčení pro čerstvě vysušené kůže a jejich části pocházející z kožešinových zvířat a určené pro kožešnickou výrobu vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for fresh-dried skins and parts thereof derived from fur animals and intended for fur manufacturing exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (58,7 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro dočasný vstup koní z EU do Ruské federace na dobu kratší 90 dnů za účelem účasti v mezinárodních soutěžích

(RU) Veterinary certificate for the temporary admission of horses from the EU into the Russian Federation for participation in international competitions for a period less than 90 days

EN/CS/RU (57,3 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro hotové potravinářské výrobky s obsahem surovin živočišného původu vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for finished food products, containing raw material of animal origin, exported from the EU to the Russian Federation

EN/CS/RU (70,8 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro konzervované maso, salámy a jiné masné výrobky k přímé spotřebě vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for canned meat, salamis and other ready for consumption meat products, exported from the EU to the Russian Federation

EN/CS/RU (71,9 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro kožešinová zvířata vyvážená z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for fur animals exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (58,3 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro krmiva a doplňkové látky živočišného původu vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for feed and feed additives of animal origin, exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (66,2 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro mléko a mléčné výrobky získané ze skotu a malých přežvýkavců a vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for milk and milk products, derived from cattle and small ruminants exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (68,5 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro plemenná prasata vyvážená z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for pigs for breeding, exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (64,2 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro plemenné a hospodářské ovce a kozy vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for breeding and production sheep and goats, exported from the EU to the Russian Federation

EN/CS/RU (67,8 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro plemenný a hospodářský skot vyvážený z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for breeding and production cattle, exported from EU to the Russian Federation

EN/CS/RU (64,1 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro sperma skotu vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for bovine semen exported from the EU to the Russian Federation

EN/CS/RU (68,0 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro vepřové maso a polotovary ze syrového masa vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for pork meat and raw meat preparations, exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (70,4 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro zvířecí střeva vyvážená z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for animal casings exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (59,7 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line