CS / EN

Republic of Turkey

Certificates for exports from the Czech Republic to Republic of Turkey


Upozornění:

Dovoz produktů uvedených na seznamu musí být emailem předem nahlášen příslušnému stanovišti hraniční kontroly v Turecku. Oznámení musí obsahovat informace nutné k posouzení, zda zásilka podléhá hraniční vstupní kontrole či nikoliv – tj. seznam výrobků, jejich složení (% živočišné složky), šarže atd. Toto oznámení musí být odesláno bezprostředně po odeslání zásilky, a to z oficiální e-mailové adresy výrobce na určenou e-mailovou adresu příslušného stanoviště hraniční kontroly.

Seznam produktů je dostupný pouze v turečtině, avšak údajně by měl být v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2021/632.


Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

plemenný skot
domestic bovine animals intended for breeding

2024/04 (850,0 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

leden 2024

výkrmový skot
domestic bovine animals intended for fattening

2024/04 (828,1 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

leden 2024
jatečný skot
domestic bovine animals intended for slaughter
EX - 2020/01 - BOV-S (Turkey) (808,4 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

1.1.2020

sperma býků
semen of domestic animals of the bovine species

EX - 2017/08 - SPB (Turkey) (981,6 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

1. 8. 2017

dodatečné prohlášení k vet. osvědčení pro vývoz spermatu (skotu/ovcí/koz)
additional declaration concerning vet. certificate for the exportation of semen (cattle/sheep/goat)

ZDE / HERE (666,3 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

1. 8. 2017

mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolic
dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption

EX - 2017/01 - MILK (Turkey) (959,3 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

leden 2017
January 2017
egg products for human consumption ZDE / HERE (940,2 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

1. 2. 2013

konzervované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
canned petfood

EX - 2022/04 - PETKRMKO (Türkiye) (884,7 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

platné od 15.4.2022 valid from 15.4.2022

zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách
processed petfood other than canned petfood
EX - 2022/12 - PETKRMNK (Türkiye) (1,0 MB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

platné od 15.4.2022 valid from 15.4.2022

žvýkací pamlsky pro psy
dogchews
EX - 2022/04 - PETKRMMLS (Türkiye) (871,3 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

platné od 15.4.2022
valid from 15.4.2022

prohlášení výrobce pro želatinové kapsle
manufacturer declaration for gelatin capsules

DeclMan - 2019/06 - GEL.CPS (Turkey) (219,6 KB)

Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení. Doporučujeme proto vývozcům, aby si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení.

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line