CS / EN

Meat and meat products

Meat and meat products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks
r. K. 2007/777
konsol. znění 12.12.2019
+ p. r. K. 2020/981
II část 1: regionalizovaná území pro země uvedené v částech 2 a 3
část 2: masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva
část 3: sušené maso „biltong/jerky“ a pasterizované masné výrobky
část 4: vysvětlivky
part 1: regionalised territories for the countries listed in parts 2 and 3
part 2: meat products and treated stomachs, bladders and intestines
part 3: dried meat biltong/jerky and pasteurised meat products
part 4: interpretation of codes 
+ p. r. K. 2020/981, kterým se mění  seznam třetích zemí nebo jejich částí, pokud jde o Kosovo, ze kterých je povolen vstup masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie
+ Com. Imp. Dec. 2020/981 amending the list of third countries or their parts with regard to Kosovo from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorized

n. K. 798/2008 konsolid. znění 8.5.2020

+ p. n. K. 2020/1166

 

I drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso, mleté maso, strojně oddělené maso, vejce a vaječné výrobky
poultry, hatching eggs, day-old chicks, specified pathogen-free eggs, meat, minced meat, mechanically separated meat, eggs and egg products
+ p. n. K. 2020/1166  týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
+ Com. Imp. Reg. (EU) 2020/1166 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

n. K. 119/2009

konsol. znění 12.12.2019

I volně žijící zajícovití, někteří volně žijící suchozemští savci a králíci ve farmovém chovu
wild leporidae, certain wild land mammals and farmed rabbits
 

n. K. 206/2010

konsol. verze 10.3.2020

II

část 1
part 1

čerstvé maso
fresh meat
+ p. n. Komise 2020/386, kterým se mění  seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie
+ Com. Imp. Reg. (EU) 2020/386 as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of  fresh meat is authorised

p. n. K. 2019/626 konsolid. znění 29.11.2019

 

maso plazů
reptile meat
 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close