CS / EN

Meat and meat products

Meat and meat products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/405

+ p.n.K. (EU) 2021/606
+ p.n.K. (EU) 2021/1327

 

 

 

 

 

 

 

 

3

čerstvé maso a masné polotovary z kopytníků jiných než lichokopytníci
fresh meat and meat preparations of ungulates other than solipeds
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/404 a r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)

4

čerstvé maso, s výjimkou mletého masa, a masných polotovarů z domácích lichokopytníků
fresh meat, excluding minced meat, and of meat preparations of domestic solipeds
příloha I p.n.K. (EU) 2021/405
Annex I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405

5

čerstvé maso, s výjimkou drobů a mletého masa, a masných polotovarů z volně žijících lichokopytníků
fresh meat, excluding offal and minced meat, and of meat preparations of wild solipeds
příloha II p.n.K. (EU) 2021/405
Annex II of Com.impl.reg.(EU) 2021/405

6

čerstvé maso drůbeže, ptáků nadřádů běžci a volně žijící pernaté zvěře a masných polotovarů z drůbeže
fresh meat of poultry, ratites and wild game birds, and meat preparations of poultry
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/404 a r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)

6

čerstvé maso volně žijící pernaté zvěře, které je neoškubané a nevyvrhnuté
fresh meat of wild game birds which is not plucked and not drawn
příloha III p.n.K. (EU) 2021/405
Annex III of Com.impl.reg.(EU) 2021/405

8

čerstvé maso králíků ve farmovém chovu a čerstvé maso volně žijících zajícovitých, které neobsahuje droby, kromě nestažených a nevyvržených volně žijících zajícovitých
fresh meat of farmed rabbit, and of fresh meat of wild leporidae not containing offal except for unskinned and uneviscerated wild leporidae
příloha V p.n.K. (EU) 2021/405
Annex V of Com.impl.reg.(EU) 2021/405

9

čerstvé maso volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití, které neobsahuje droby
fresh meat of wild land mammals other than ungulates and leporidae, not containing offal
příloha VI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405

10

masné výrobky, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků, škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, s výjimkou střívek, ze zajícovitých, lichokopytníků a volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití
meat products, including rendered animals fats, greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and intestines, and excluding casings of lagomorphs, solipeds and wild terrestrial mammals other than ungulates and lagomorphs
příloha VII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405

10

masné výrobky, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků, škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, s výjimkou střívek, z druhů jiných, než jsou druhy uvedené v předchozím řádku
meat products, including rendered animals fats, greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and intestines, and excluding casings from species other than those listed in the previous row
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/404 a r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)

Odkazy:

 

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404

+ p.n.K. (EU) 2021/634

+ p.n.K. (EU) 2021/1178

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/634 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o přechodná ustanovení, položky Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey a seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie.
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/634 of 15 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards transitional arrangements, the entries of the United Kingdom and the Crown Dependencies of Guernsey, the Isle of Man and Jersey and the list of third countries authorised for the entry into the Union of dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and mouth disease.

r.K. 2011/163/EU
konsol. znění 1.1.2021
Consol. text 1.1.2021

+ p.r.K. (EU) 2021/653

+ p.r.K. (EU) 2021/800

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close