CS / EN

Meat and meat products

Meat and meat products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks
r. K. 2007/777
konsol. znění 9.7.2020
II část 1: regionalizovaná území pro země uvedené v částech 2 a 3
část 2: masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva
část 3: sušené maso „biltong/jerky“ a pasterizované masné výrobky
část 4: vysvětlivky
part 1: regionalised territories for the countries listed in parts 2 and 3
part 2: meat products and treated stomachs, bladders and intestines
part 3: dried meat biltong/jerky and pasteurised meat products
part 4: interpretation of codes 
 

n. K. 798/2008 konsolid. znění 7.8.2020

+ prov.n.K. 2020/1752

 

I drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso, mleté maso, strojně oddělené maso, vejce a vaječné výrobky
poultry, hatching eggs, day-old chicks, specified pathogen-free eggs, meat, minced meat, mechanically separated meat, eggs and egg products
+ Prováděcí nařízení Komise 2020/1752, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Austrálii na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU), amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Australia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

n. K. 119/2009

konsol. znění 12.12.2019

I volně žijící zajícovití, někteří volně žijící suchozemští savci a králíci ve farmovém chovu
wild leporidae, certain wild land mammals and farmed rabbits
 

n. K. 206/2010

konsol. verze 10.3.2020

II

část 1
part 1

čerstvé maso
fresh meat
 

p. n. K. 2019/626 konsolid. znění 29.11.2019

+ prov.n.K. 2020/1572

 

maso plazů
reptile meat
+ prováděcí nařízení Komise 2020/1572, kterým se mění seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků a hmyzu na území EU
+ Commision implementing regulation 2020/1572, as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the EU of dairy products and insects

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close