CS / EN

Peru

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Peru dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to Peru available at TRACES NT system.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(PE) Mléčné výrobky V.2

(PE) Dairy products V.2

EN/CS/ES (49,8 KB)

(PE) Vzor pro vývoz vykostěného hovězího masa

(PE) Model for the export of boneless bovine meat

EN/CS/ES (57,0 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line