CS / EN

Peru

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Peru dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to Peru available at TRACES NT system.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(PE) Mléčné výrobky V.2

(PE) Dairy products V.2

ZDE/HERE

(PE) Vzor pro vývoz vykostěného hovězího masa

(PE) Model for the export of boneless bovine meat

EN/CS/ES (57,0 KB)

(PE) Vzor pro vývoz šunek a vykostěných vepřových plecí určených k lidské spotřebě

(PE) Model for export of boned porcine hams and shoulders for human consumption

EN/CS/ES (66,2 KB)

(PE) Vzor pro vývoz uzenin a podobných produktů z poživatelného masa (pocházejícího z ptáků, prasat a skotu) určených k lidské spotřebě

(PE) Model for export of sausages and similar products made from edible meat (of avian, porcine or bovine origin) for human consumption

EN/CS/ES (69,9 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line