CS / EN

Morocco

Certificates for exports from the Czech Republic to Kingdom of Morocco

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

Koňovití
Equidae
EX - 2014/2 - HORSE (Morocco) (833,1 KB)
únor 2014
February 2014
Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
Petfood for dogs and cats
EX - 2021/10 - PETFOOD (Morocco) (773,1 KB)

17.12.2021

Hroši
Hippopotamuses

EX – 2023/01 – HIPPO (Morocco) (681,8 KB)

01.02.2023

Vepřová střívka
Casings of porcine origin

EX – 2023/08 – CAS.SUS (Morocco) (734,3 KB)

25.12.2023

Mléko a mléčné výrobky
Milk and milk products

 

Platí jen pro výrobní a zpracovatelské podniky schválené marockým úřadem pro potravinovou bezpečnost ONSSA
For production and processing establishments approved by the Moroccan National Food Safety Authority (ONSSA) only

EX – 2023/05 – MILK (Morocco) (712,0 KB)

07.11.2023

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line