CS / EN

Singapore

Certificates for exports from the Czech Republic to Singapore

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

konzervované výrobky z vepřového masa
canned pork products

  

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Singapuru

For establishments approved by the competent authority of Singapore only

ZDE / HERE (649,7 KB)
 
zvířata v zájmovém chovu – ptáci (jiných než drůbež)
pet animals – birds (other than domestic birds)
EX – 2022/02 – BIRD (Singapore) (780,0 KB)
01.03.2022

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line