CS / EN

Eggs and egg products

Eggs and egg products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/405
Konsol. znění 29.03.2023
Consol. text 29.03.2023

7 vejce a vaječné výrobky
eggs and egg products

příloha XIX p.n.K. (EU) 2021/404 v platném znění
+ příloha – I p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění.

Annex XIX of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 as amended
+ Annex – I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended.

vejce určené k uvedení na trh jako vejce třídy A
eggs intended for marketing as Class A eggs
příloha IV p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IV of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 14.12.2023
Consol. text 14.12.2023

+ p.n.K. 2023/2809
+ p.n.K. 2023/2886
+ p.n.K. 2024/359

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line