CS / EN

Eggs and egg products

Eggs and egg products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

n. K. 798/2008 konsolid. znění 24.11.2020

+ prov.n.K. 2020/2083

+ p.n.K. 2020/2205

+ p.n.K. 2021/24

+ p.n.K. 2021/130

+ p.n.K. 2021/169

+ p.n.K. 2021/256

I drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso, mleté maso, strojně oddělené maso, vejce a vaječné výrobky
poultry, hatching eggs, day-old chicks, specified pathogen-free eggs, meat, minced meat, mechanically separated meat, eggs and egg products
+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2083, 2020/2205, 2021/24, 2021/130, 2021/169 a 2021/256, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Japonsko a Spojeného království a jeho závislého území Guernsey na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity.
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/2083 2020/2205, 2021/24, 2021/130, 2021/169 and 2021/256 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008  as regards the entry for Japan and Spojeného království a jeho závislého území Guernsey in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union.

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close