CS / EN

USA

Certificates for exports from the Czech Republic into the USA

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

koně – hřebci a klisny
horses – stallions and mares
EX - 2020/06 - HORSES (USA) (638,2 KB)
Platné od 15.8.2020
Valid from 15.8.2020
koně – valaši
horses – geltings
EX - 2020/06 - GELD (USA) (622,6 KB)
Platné od 15.8.2020
Valid from 15.8.2020

Doplňkový doklad pro koně, kteří pobývali ve více členských státech EU

Supplemental document for horses that resided in multiple EU Member States

ZDE / HERE (146,6 KB)
 
plemenná prasata
breeding swine
ZDE / HERE (579,5 KB)
 
sperma prasat
porcine semen
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line