CS / EN

Uzbekistan

Certificates for exports from the Czech Republic into Uzbekistan

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

Poznámka
Remarks

plemenní, užitkoví a sportovní koně
breeding, usage and sport horses
ZDE / HERE (670,7 KB)
   
plemenný a užitkový skot
breeding and production cattle
EX - 2018/04 - BOV-X (Uzbekistan) (856,6 KB)
16.10.2019

Je nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV.
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV.

plemenné ovce a kozy
breeding sheep and goats
EX - 2017/01 - OVI-X (Uzbekistan) (852,4 KB)
16.10.2019

Je nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV.
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV.

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line