CS / EN

Hong-kong

Certificates for exports from the Czech Republic to Hong Kong

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

vepřové/hovězí/skopové (maso/droby/ masné výrobky) 
pork/beef/mutton (meat/offal/meat products)

 

Seznam podniků registrovaných pro vývoz
List of establishments
Zde / Here (134,6 KB)

 

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

 

vývozní prohlášení pro vývoz vepřového/ hovězího/ skopového (masa/ drobů/ masných výrobků) 
export declaration for the export of pork/ beef/ mutton (meat/ offal/ meat products)

 

Seznam podniků registrovaných pro vývoz
List of establishments
Zde / Here (134,6 KB)

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line