CS / EN

Armenia

Certificates for exports from the Czech Republic into Armenia

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

plemenný a užitkový skot
breeding and production cattle
EX - 2014/05 - BOV (Armenia) (826,4 KB)
 
plemenné a užitkové ovce a kozy
breeding and production sheep and goats
EX - 2014/05 - OVI (Armenia) (829,3 KB)
 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line