CS / EN

Food and feed chain Austria

Informace o potravinovém řetězci – Rakousko
Information on food and feed chain – Austria

 

Komodita

Commodity

 
Prohlášení o zdravotní nezávadnosti zvířat určených k poražení
Declaration on food safety of animals intended for slaughter
de/cz/en (134,1 KB)

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line