CS / EN

Mexico

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Mexika dostupná v systému TRACES NT.

Health certificates for exports from the EU to Mexico available at TRACES NT system.

Podle čl. 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 kontaktní místa sítě TRACES (členské státy) udržují na internetu veřejné úložiště obsahující vyplnitelné vzory všech dokumentů pro případ nedostupnosti systému TRACES NT. Na dokumentech vyhotovených v tištěné podobě po dobu výpadku systému TRACES NT se podle odst. 5 p.n.K. (EU) 2019/1715 uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

Pursuant to Article 46 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 TRACES network contact points shall maintain a public repository on the internet containing a fillable template of all documents in the event of TRACES NT unavailability. According to paragraph 5 C.I.R. (EU)  2019/1715, documents prepared in printed form during the failure of the TRACES NT system shall bear the text ‘produced during contingency’.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(MX) DOC Jednodenní kuřata z EU do Mexika

(MX) DOC Day-old chicks from the EU to Mexico

EN/CS/ES (60,3 KB)

(MX) HEP Násadová vejce z EU do Mexika

(MX) HEP Hatching eggs from the EU to Mexico

EN/CS/ES (60,4 KB)

(MX) Hydrolyzované hovězí bílkoviny určené pro Mexiko

(MX) Hydrolysed beef protein for Mexico

EN/CS/ES (53,4 KB)

(MX) Vývoz vepřového masa do Mexika V.2. (06/2017)

(MX) Export of Pig Meat to Mexico V.2. (06/2017)

EN/CS/ES (55,0 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line