CS / EN

Animals, semen, ova, embryos (Traces)

ANIMALS, SEMEN, OVA, EMBRYOS

Aktualizace ke dni 2.3.2020.
Updated on the date 2.3.2020

Prázdná osvědčení jsou přesnou kopií z webu TRACES (tj. včetně chyb), setříděno podle roku vydání prvotního předpisu
Text osvědčení vyvoláte kliknutím na příslušném kódu jazyka. Předpisy EU můžete vyhledat Otevírá se do nového okna. zde (Eurlex).
Empty certificates from TRACES web (including mistakes); they are sorted according a year of publication of the primary rule.
For certificate click on relevant language code. EU legislation you can find Otevírá se do nového okna. here (Eurlex).

Potřebujete-li jinou jazykovou verzi nebo aktualizovanou verzi osvědčení, kontaktujte nás.
If you need other language version or update certificate, please contact us.

Číslo předpisu a komodity
No of EU Rule and name of commodity
Kód jazyka
Language code
Poznámka
Remark
1251/2008 (2016/1096)  Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění
Placing on the market of aquaculture animals for farming, relaying, put and take fisheries, open ornamental facilities and restocking
cs (85,6 KB)
en (81,6 KB)
 
350/2011 (1251/2008)  Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených k lidské spotřebě na trh
Placing on the market of aquaculture animals or products thereof for human consumption
cs (80,2 KB)
en (77,1 KB)
 
 
1251/2008 – 2006/88  Oznámení uvnitř Společenství
Intra Trade Notification
cs (71,1 KB)
en (69,6 KB)
 
1251/2008  Okrasní živočichové pocházející z akvakultury z uzavřených zařízení nebo určení pro tato zařízení
Closed ornamental facility notification
cs (71,4 KB)
en (69,5 KB)
 
142/2011  Vedlejší produkty živočišného původu / získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě (hnůj)
Animal by-products/derived products not intended for human consumption (manure)
cs (73,5 KB)
en (72,4 KB)
 
1500/2015  Maso skotu, masné polotovary a výrobky
Bovine meat, meat preparations and products
cs (73,0 KB)
en (71,2 KB)
 
1500/2015   Mléko/mléčné výrobky
Milk/dairy products
cs (71,8 KB)
en (71,4 KB)
 
1688/2005  Vejce pro lidskou spotřebu odesílaná do Finska a Švédska
Eggs for human consumption dispatched to Finland and Sweden
cs (73,7 KB)
en (72,2 KB)
 
1739/2005 Cirkusová zvířata
Circus animals
cs (71,4 KB)
en (69,7 KB)
 
176_2012  Sperma prasat
Porcine semen
cs (73,3 KB)
en (71,4 KB)
 
2005/22 CH  Pastva
Grazing
cs (74,7 KB)
en (72,3 KB)
 
2009/156 Registrovaní koňovití
Registered equidae
cs (73,2 KB)
en (71,8 KB)
 
2009/156 Evidovaní koňovití, plemenní a užitkoví koňovití a jateční koňovití
Registered equidae, equidae for breeding and production equidae for slaughter
cs (76,7 KB)
en (74,3 KB)
 

2009/158(2011/214) Drůbež jatečná
Slaughter poultry

cs (74,8 KB)
en (74,2 KB)
 
 2009/158 (2011/879)  Chovná a užitková drůbež
Breeding and productive poultry
cs (75,2 KB)
en (74,6 KB)
 
 2009/158 (2011/879)  Jednodenní kuřata
Day-old chicks
cs (77,5 KB)
en (75,6 KB)
 
 2009/158 (2011/879)  Násadová vejce
Hatching eggs
cs (74,7 KB)
en (73,4 KB)
 
 2010/470 (2013/470)  Vajíčka/embrya ovcí a koz – část A
Ovine and caprine ova/embryos – Part A
cs (75,2 KB)
en (73,7 KB)
 
 2010/470 (2015/261)  2010/470  Sperma koňovitých – Část A
Equine semen – Part A
cs (83,4 KB)
en (80,8 KB)
 
 2010/470 (2015/261)  2010/470  Sperma koňovitých – Část B
Equine semen – Part B
cs (82,4 KB)
en (80,0 KB)
 
  2010/470 (2015/261)  2010/470  Sperma koňovitých – Část C
Equine semen – Part C
cs (77,2 KB)
en (75,1 KB)
 
 2010/470 (2015/261)  Vajíčka a embrya koňovitých – Část A
Equine ova and embryos – Part A
cs (76,8 KB)
en (76,1 KB)
 
 2010/470 (2015/261)  Vajíčka a embrya koňovitých – Část B
Equine ova and embryos – Part B
cs (76,1 KB)
en (74,9 KB)
 
 2010/470 (2016/2002)  Sperma ovcí a koz – Část A
Ovine and caprine semen – Part A
cs (74,7 KB)
en (72,3 KB)
 
 2010/470  Sperma ovcí a koz – Část B
Ovine and caprine semen – Part B
cs (73,8 KB)
en (71,8 KB)
 
 2010/470  Sperma ovcí a koz – Část C
Ovine and caprine semen – Part C
cs (74,1 KB)
en (71,7 KB)
 
 2010/470  Vajíčka/embrya ovcí a koz – Část A
Ovine and caprine ova and embryos – Part A
cs (74,5 KB)
en (72,5 KB)
 
 2010/470  Vajíčka/embrya ovcí a koz – Část B
Ovine and caprine ova and embryos – Part B
cs (74,3 KB)
en (72,4 KB)
 
 2010/470  Vajíčka/embrya prasat – Část A
Porcine ova and embryos – Part A
cs (75,5 KB)
en (73,4 KB)
 
 2010/470  Vajíčka/embrya prasat – Část B
Porcine ova and embryos – Part B
cs (74,1 KB)
en (72,3 KB)
 
 2010/472 (2014/802)  Vajíčka/embrya ovcí a koz část A
Ovine and caprine ova and embryos – Part A
cs (75,1 KB)
en (73,4 KB)
 
 2009/158 (2011/214)  Drůbež určená k doplnění stavů volně žijící zvěře
Poultry for restocking game supplies
cs (73,5 KB)
en (72,4 KB)
 
 2009/158 (2011/214)  Drůbež, jednodenní kuřata a násadová vejce v množstvích pod 20 kusů (s výjimkou ptáků nadřádu běžci a jejich násadových vajec)
Poultry, day-old chicks and hatching eggs in lots of under 20 (except for ratites and hatching eggs thereof)
cs (78,0 KB)
en (76,4 KB)
 
2013/764 – 2014/709  Vepřové maso, masné polotovary a výrobky (CSF -ASF)
2013/764 – 2014/709  Pig meat, meat preparations and products (CSF -ASF)
cs (76,6 KB)
en (74,9 KB)
 
 2013/764  Vepřové maso, masné polotovary a výrobky
Pig meat, meat preparations and products
cs (72,8 KB)
en (70,1 KB)
 
 2014/709  Vepřové maso, masné polotovary a výrobky (ASF)
Pig meat, meat preparations and products (ASF)
cs (73,1 KB)
en (70,9 KB)
 
 2015/261   Sperma koňovitých – Část D
Equine semen – Part D
cs (74,7 KB)
en (72,5 KB)
 
 2015/261  Vajíčka a embrya koňovitých – část C
Equine ova and embryos – Part C
cs (74,4 KB)
en (73,0 KB)
 
 2016/645  Mléko/mléčné výrobky v Bulharsku
Milk/dairy products in Bulgaria
cs (73,5 KB)
en (72,2 KB)
 
 
 2016/645  Čerstvé maso, masné polotovary a výrobky v Bulharsku
Fresh meat, meat preparations and products in Bulgaria
cs (73,4 KB)
en (71,5 KB)
 
2074/2005 (2018/320) Mloci
Salamanders
cs (74,4 KB)
en (72,0 KB)
 
 636/2014  Nestažená velká volně žijící zvěř
Unskinned large wild game
cs (72,8 KB)
en (71,4 KB)
 
 
 64/432 (2015/819) F2  Prasata
Swine
cs (79,9 KB)
en (79,4 KB)
 
 
 64/432 (2016/2008) F1  Skot
Bovine
cs (82,1 KB)
en (80,4 KB)
 
 
 88/407 (2016/2008)  Sperma skotu – D1
Bovine semen – D1
cs (76,1 KB)
en (73,6 KB)
 
 
 88/407 (2016/2008)  Sperma skotu – D2
Bovine semen – D2
cs (77,9 KB)
en (75,4 KB)
 
 
 88/407 (2016/2008)  Sperma skotu – D3
Bovine semen – D3
cs (76,9 KB)
en (74,8 KB)
 
 
 89/556 (2016/2008)  Embrya skotu
Domestic bovine embryo
cs (75,4 KB)
en (73,3 KB)
 
 
 91/68 EI (2013/784)  Jatečné ovce/kozy
Ovine/Caprine for slaughter
cs (78,8 KB)
en (76,4 KB)
 
 
 91/68 EII  (2016/2002)  Výkrm ovcí/koz
Ovine/Caprine for fattening
cs (80,1 KB)
en (77,0 KB)
 
 
 91/68 EIII  (2016/2002)  Ovce/kozy k chovu
Ovine/Caprine for breeding
cs (82,0 KB)
en (79,4 KB)
 
 
 92/65 (2017/2174) EII  Včely (Apis mellifera) a čmeláci (Bombus spp.)
Bees (Apis mellifera) and bumble bees (Bombus spp.)
cs (76,5 KB)
en (74,3 KB)
 
 
 92/65 (2013/518) EI  Zvířata pocházející z hospodářství (kopytníci, ptáci(2), zajícovití, psi, kočky a fretky)
Animals from holdings (ungulates, birds(2), lagomorphs, dogs, cats and ferrets)
cs (84,0 KB)
en (81,1 KB)
 
 
92/65 (2019/1206) EI  Zvířata pocházející z hospodářství (kopytníci, ptáci(2), zajícovití, psi, kočky a fretky)
Animals from holdings (ungulates, birds(2), lagomorphs, dogs, cats and ferrets)
cs (83,5 KB)
en (80,6 KB)
 
 
 92/65 EIII (2012/112)  Zvířata pocházející ze schválených organizací, institutů nebo středisek
Animals from approved bodies, institutes or centres
cs (78,0 KB)
en (74,9 KB)
 
 
Neharmonizované živočišné druhy
Non harmonized species
cs (69,5 KB)
en (67,8 KB)
 
Produkty
Product
cs (69,6 KB)
en (67,7 KB)
 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close