CS / EN

Animals, germinal products (Traces)

ANIMALS, GERMINAL PRODUCTS

Aktualizace 13/06/2024
Last update 13/06/2024

Prázdná osvědčení jsou přesnou kopií z webu TRACES (tj. včetně chyb), setříděno podle roku vydání prvotního předpisu.
Text osvědčení vyvoláte kliknutím na příslušný kód jazyka. Předpisy EU můžete vyhledat Otevírá se do nového okna. zde (Eurlex).
Empty certificates from TRACES web (including mistakes); they are sorted according a year of publication of the primary rule.
For certificate click on relevant language code. EU legislation you can find Otevírá se do nového okna. here (Eurlex).

Potřebujete-li jinou jazykovou verzi nebo aktualizovanou verzi osvědčení, kontaktujte nás.
If you need other language version or update certificate, please contact us.

Prázdné vzory certifikátů si můžete stáhnout přímo v TRACES. Naleznete je v sekci EU INTRA – nahoře zvolíte „Empty certificate“
Empty certificate templates can be downloaded directly from TRACES. You can find them in the EU INTRA section – select „Empty certificate“ at the top mof the screen.

Číslo předpisu
No of EU Rule
Kód osvědčení
HC code
Název komodity
Name of commodity
Kód jazyka
Language code
2021/1471 (2020/2236) AQUA-INTRA-ESTAB Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených pro zařízení akvakultury v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of aquatic animals intended for aquaculture establishments
CS (64,9 KB)
EN (62,5 KB)
2021/1471 (2020/2236)  AQUA-INTRA-RELEASE Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených k vypuštění do volné přírody v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of aquatic animals intended for release into the wild
CS (64,5 KB)
EN (62,0 KB)
 
2021/1471 (2020/2236) AQUA-INTRA-HC Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených k lidské spotřebě v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of aquatic animals intended for human consumption
CS (64,4 KB)
EN (61,7 KB)
(2020/2236) AQUA-INTRA-RESTRICT Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů, na něž se vztahují omezení přemísťování nebo mimořádná opatření v souvislosti s nákazami uvedenými na seznamu nebo nově se objevujícími nákazami, v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of aquatic animals subjected to movement restrictions or emergency measures regarding listed or emerging diseases
CS (60,1 KB)
EN (58,0 KB)
2021/1471 (2020/2236)  AQUA-INTRA-BAIT Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vodních živočichů určených pro použití jako živá rybářská nástraha v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of aquatic animals intended for use as live fishing bait
CS (62,6 KB)
EN (59,8 KB)
(2020/2236) PAO-AQUA-INTRA-PROCESS Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury jiných než živých živočichů pocházejících z akvakultury, které jsou určeny k dalšímu zpracování, v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of products of animal origin from aquaculture animals other than live aquaculture animals, intended for further processing
CS (59,2 KB)
EN (56,4 KB)
 2021/1471 (2020/2236) PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury jiných než živých živočichů pocházejících z akvakultury, na něž se vztahují omezení přemísťování nebo mimořádná opatření v souvislosti s nákazami uvedenými na seznamu nebo nově se objevujícími nákazami, v rámci Unie
Model animal health certificate for the movement within the Union of products of animal origin from aquaculture animals other than live aquaculture animals subjected to movement restrictions or emergency measures regarding listed or emerging diseases
CS (53,5 KB)
EN (55,4 KB)
2024/1044 (2021/403) BOV-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování skotu neurčeného k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of bovine animals not intended for slaughter
CS (78,7 KB)
EN (78,0 KB)
2024/1044 (2021/403) BOV-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování skotu určeného k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of bovine animals intended for slaughter
CS (58,4 KB)
EN (57,7 KB)
2024/1044 (2021/403) POR-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování prasat neurčených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of porcine animals not intended for slaughter
CS (61,3 KB)
EN (61,1 KB)
2024/1044 (2021/403) POR-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování prasat určených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of porcine animals intended for slaughter
CS (58,9 KB)
EN (57,8 KB)
2024/1044 (2021/403) OV/CAP-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování ovcí a koz neurčených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of ovine and caprine animals not intended for slaughter
CS (73,3 KB)
EN (72,0 KB)
2024/1044 (2021/403) OV/CAP-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování ovcí a koz určených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of ovine and caprine animals intended for slaughter
CS (57,9 KB)
EN (57,9 KB)

2024/1044 (2021/403)

EQUI-INTRA-IND

Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování konkrétního koňovitého neurčeného k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of an individual equine animal not intended for slaughter

CS (63,8 KB)
EN (61,9 KB)
2024/1044 (2021/403) EQUI-INTRA-CON Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilky koňovitých mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of a consignment of equine animals
CS (65,0 KB)
EN (63,8 KB)
2024/1044 (2021/403) CAM-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování velbloudovitých neurčených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of camelid animals not intended for slaughter
CS (71,2 KB)
EN (70,2 KB)
2024/1044 (2021/403) CAM-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování velbloudovitých určených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of camelid animals intended for slaughter
CS (57,4 KB)
EN (56,1 KB)
2024/1044 (2021/403) CER-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování jelenovitých neurčených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of cervid animals not intended for slaughter
CS (73,3 KB)
EN (71,5 KB)
2024/1044 (2021/403) CER-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování jelenovitých určených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of cervid animals intended for slaughter
CS (58,4 KB)
EN (58,0 KB)
2024/1044 (2021/403) OTHER-UNGULATES-INTRA-X Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování chovaných kopytníků, jiných než skot, ovce, kozy, prasata, koňovití, velbloudovití a jelenovití, neurčených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of kept ungulates other than bovine, ovine, caprine, porcine, equine, camelid and cervid animals not intended for slaughter
CS (68,8 KB)
EN (69,4 KB)
2024/1044 (2021/403) OTHER-UNGULATES-INTRA-Y Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování chovaných kopytníků, jiných než skot, ovce, kozy, prasata, koňovití, velbloudovití a jelenovití, určených k porážce mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of kept ungulates other than bovine, ovine, caprine, porcine, equine, camelid and cervid animals intended for slaughter

CS (57,7 KB)
EN (57,2 KB)

2024/1044 (2021/403) POU-INTRA-HEP Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování násadových vajec drůbeže mezi členskými státy
Model animal health/official certificate for the movement between Member States of hatching eggs of poultry
CS (61,6 KB)
EN (60,2 KB)
2024/1044 (2021/403) POU-INTRA-DOC Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování jednodenních kuřat mezi členskými státy
Model animal health/official certificate for the movement between Member States of day-old chicks
CS (64,2 KB)
EN (62,3 KB)
2024/1044 (2021/403) POU-INTRA-X Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování plemenné drůbeže a užitkové drůbeže mezi členskými státy
Model animal health/official certificate for the movement between Member States of breeding poultry and productive poultry
CS (64,6 KB)
EN (62,6 KB)
2024/1044 (2021/403) POU-INTRA-LT20 Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci nebo méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci mezi členskými státy
Model animal health/official certificate for the movement between Member States of less than 20 heads of poultry other than ratites or less than 20 hatching eggs of poultry other than ratites
CS (72,3 KB)
EN (69,3 KB)
2024/1044 (2021/403) POU-INTRA-Y Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování drůbeže určené k porážce mezi členskými státy
Model animal health/official certificate for the movement between Member States of poultry intended for slaughter
CS (62,7 KB)
EN (61,3 KB)
2024/1044 (2021/403) POU-INTRA-SPF Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování vajec prostých specifikovaných patogenních původců mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of specified pathogen-free eggs
CS (56,1 KB)
EN (54,7 KB)
2024/1044 (2021/403) CAPTIVE-BIRDS-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování ptáků chovaných v zajetí mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of captive birds
CS (60,9 KB)
EN (59,7 KB)
2024/1044 (2021/403) CAPTIVE-BIRDS-EXHIBITION-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování ptáků chovaných v zajetí z výstavy mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement from the exhibition between Member States of captive birds
CS (57,1 KB)
EN (56,0 KB)
2024/1044 (2021/403) HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování násadových vajec ptáků chovaných v zajetí mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of hatching eggs of captive birds
CS (58,6 KB)
EN (57,5 KB)
2024/1044 (2021/403)  BOV-SEM-A-INTRA

Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (71,9 KB)
EN (71,6 KB)
2024/1044 (2021/403)  BOV-SEM-B-INTRA

Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored after 31 December 2004 and before 21 April 2021, in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (57,4 KB)
EN (56,3 KB)
2024/1044 (2021/403)  BOV-SEM-C-INTRA

Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005, in accordance with Council Directive 88/407/EEC as amended by Council Directive 93/60/EEC, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (60,3 KB)
EN (58,8 KB)
2024/1044 (2021/403)  BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek oocytů a embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.

EN (69,3 KB)
CS (70,9 KB)
2024/1044 (2021/403)  BOV-EMB-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored before 21 April 2021 in accordance with Council Directive 89/556/EEC, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the embryos were collected or produced.

CS (56,2 KB)
EN (55,9 KB)

2024/1044 (2021/403)  BOV-GP-PROCESSING-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, – oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment: – semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021; – stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005, in accordance with Council Directive 88/407/EEC as amended by Council Directive 93/60/EEC; – oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021.

CS (66,5 KB)
EN (64,8 KB)
2024/1044 (2021/403)  BOV-GP-STORAGE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, – oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre: – semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021; – stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive 88/407/EEC as amended by Council Directive 93/60/EEC; – oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021.

CS (67,2 KB)
EN (65,3 KB)
2024/1044 (2021/403)  OV/CAP-SEM-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (75,4 KB)
EN (73,6 KB)
2024/1044 (2021/403)  OV/CAP-SEM-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (57,7 KB)
EN (56,7 KB)
2024/1044 (2021/403)  OV/CAP-SEM-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (57,6 KB)
EN (56,2 KB)
2024/1044 (2021/403)  OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.

CS (72,8 KB)
EN (70,6 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.

CS (59,8 KB)
EN (58,8 KB)
2024/1044 (2021/403)  OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.

CS (58,6 KB)
EN (57,6 KB)
2024/1044 (2021/403)  OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010, – oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment: – semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 1 September 2010; – oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 1 September 2010.

CS (65,8 KB)
EN (64,4 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010, – oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre: – semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 1 September 2010; – oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 1 September 2010.

CS (67,1 KB)
EN (65,5 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  POR-SEM-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (67,4 KB)
EN (65,7 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  POR-SEM-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 90/429/EEC before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (57,5 KB)
EN (56,2 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.

CS (66,6 KB)
EN (65,0 KB)
2024/1044 (2021/403)  POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.

CS (60,4 KB)
EN (59,1 KB)
2024/1044 (2021/403)  POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.

CS (58,1 KB)
EN (56,8 KB)
2024/1044 (2021/403)  POR-GP-PROCESSING-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, – oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment: – semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 90/429/EEC before 21 April 2021; – oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010.

CS (65,7 KB)
EN (63,9 KB)
2024/1044 (2021/403)  POR-GP-STORAGE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, – oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre: – semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 90/429/EEC before 21 April 2021; – oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010.

CS (65,9 KB)
EN (63,9 KB)
2024/1044 (2021/403)  EQUI-SEM-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (72,3 KB)
EN (70,3 KB)
2024/1044 (2021/403)  EQUI-SEM-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (67,7 KB)
EN (66,0 KB)
2024/1044 (2021/403)  EQUI-SEM-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected.
CS (65,2 KB)
EN (63,7 KB)
2024/1044 (2021/403)  EQUI-SEM-D-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected.

CS (61,4 KB)
EN (59,9 KB)
2024/1044 (2021/403)  EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.
CS (69,0 KB)
EN (66,8 KB)
2024/1044 (2021/403)  EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.

CS (62,2 KB)
EN (60,4 KB)
2024/1044 (2021/403)  EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.

CS (60,7 KB)
EN (58,8 KB)
2024/1044 (2021/403)  EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.

CS (58,5 KB)
EN (57,3 KB)
2024/1044 (2021/403)  EQUI-GP-PROCESSING-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, – oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment: – semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010; – oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010.

CS (66,9 KB)
EN (64,2 KB)
2024/1044 (2021/403)  EQUI-GP-STORAGE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, mezi členskými státy: – sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, – zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, – oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, – zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre: – semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014; – stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010; – oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014; – stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010.

CS (67,9 KB)
EN (66,1 KB)
2024/1044 (2021/403)  HBEE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování včel mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of honeybees.

CS (56,3 KB)
EN (55,2 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  QUE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování včelích matek mezi členskými státy na základě odchylky.

Model animal health certificate for the movement between Member States of queen honeybees under derogation.

CS (55,9 KB)
EN (54,8 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  BBEE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování čmeláků mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of bumble bees.

CS (55,7 KB)
EN (54,6 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  CONFINED-LIVE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování suchozemských zvířat mezi uzavřenými zařízeními mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of terrestrial animals between confined establishments.

CS (64,6 KB)
EN (62,4 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  CONFINED-PRIMATE-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování primátů do uzavřeného zařízení mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of primates into a confined establishment.

CS (56,0 KB)
EN (54,6 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  GP-CONFINED-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu, oocytů a embryí suchozemských zvířat držených v uzavřeném zařízení, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, mezi členskými státy.

Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen, oocytes and embryos of terrestrial animals kept at confined establishment which were collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686.

CS (62,2 KB)
EN (60,5 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA Vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro přemísťování psů, koček a fretek mezi členskými státy
Model animal health certificate and model declaration for the movement between Member States of dogs, cats and ferrets
CS (59,6 KB)
EN (58,6 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  OTHCARN-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování jiných masožravců mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of other carnivores
CS (60,6 KB)
EN (58,6 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  WILD-ANIMALS-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování volně žijících suchozemských zvířat mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of wild terrestrial animals
CS (64,7 KB)
EN (63,9 KB)
 
2024/1044 (2021/403)  GP-CAM-CER-INTRA Vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek spermatu, oocytů a embryí zvířat čeledí Camelidae a Cervidae, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, mezi členskými státy
Model animal health certificate for the movement between Member States of consignments of semen, oocytes and embryos of animals of the families Camelidae and Cervidae which were collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686
CS (65,8 KB)
EN (63,5 KB)
   

Vzor Hlášení určití ČMELÁCI
Notification certain BUMBLEBEES

CS (52,6 KB)
EN (51,1 KB)
   

Vzor Hlášení určití VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Notification certain AQUATIC ANIMAL

CS (52,2 KB)
EN (49,9 KB)
   

Vzor Hlášení určití VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ podléhající dozoru
Notification AQUATIC ANIMALS subject to surveillance

CS (53,3 KB)
EN (51,4 KB)
   

Vzor Hlášení určité ZÁRODEČNÉ PRODUKTY
Notification CERTAIN GERMINAL PRODUCTS

CS (56,2 KB)
EN (54,0 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line