CS / EN

Great Britain

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Velké Británie dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to Great Britain available at TRACES NT system.

*Osvědčení uvedená pouze pod anglickým názvem nebyla zatím Evropskou Komisí přeložena do českého jazyka.
*Certificates listed only under the English name have not been translated into Czech by the European Commission yet.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(GB) 2006/168 In vitro Bovine embryos from approved semen centers GBHC008E

EN/CS (51,5 KB)

(GB) 2006/168 In vitro produced bovine embryos GBHC007E

EN/CS (51,0 KB)

(GB) 2006/168 In vivo bovine embryos GBHC006E

EN/CS (50,5 KB)

(GB) Bovine semen – Section C GBHC005E (v1.1)

EN (37,2 KB)

(GB) 2011/630 Model Bovine semen B GBHC004E

EN/CS (53,9 KB)

(GB) 2011/630 Model Bovine semen section A GBHC003E

EN/CS (55,9 KB)

(GB) Animal by products for petfood from EU countries 3F 142-2011 GBHC132E

EN/CS (70,9 KB)

(GB) Apiculture by-products intended exclusively for use in apiculture GBHC103E

EN/CS (48,9 KB)

(GB) 1251/2008 Transit/storage of aquaculture animals intended for human consumption GBHC061E (v1.2)

EN (34,4 KB)

(GB) Blood and blood products from equidae for purposes outside the feed Chain GBHC094E

EN/CS (58,9 KB)
(GB) Blood products not intended for human consumption that could be used as feed material GBHC095E EN/CS (64,3 KB)
(GB) Model BOV-X / GBHC012E (v1.3) EN (47,9 KB)
(GB) Model BOV-Y / GBHC013E (v1.4) EN (45,2 KB)
(GB) Casings (CAS) from the EU 2003/779 GBHC084E EN/CS (56,2 KB)
(GB) Casings (CAS-T/S) transit or storage from the EU 2003/779 GBHC085E EN/CS (44,8 KB)
(GB) Certificate for placing on the market of highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass and amino acids intended for HC (2019/628) GBHC113E EN/CS (48,7 KB)
(GB) Collagen COL from the EU 2019/628 GBHC110E EN/CS (54,6 KB)
(GB) Colostrum and colostrum based products (C/CPB) from EU 605/2010 GBHC068E EN/CS (50,6 KB)
(GB) Colostrum and colostrum products from bovine animals not for human consumption – GBHC129E EN/CS (52,9 KB)
(GB) Composite products transit or storage from EU 28/2012 GBHC089E EN/CS (61,5 KB)

(GB) Čerstvé maso / mleté maso skotu BOV z EU 206/2010 GBHC070E

(GB) Bovine fresh meat/minced meat BOV from EU 206/2010 GBHC070E

EN/CS (74,8 KB)

(GB) Dočasné nebo trvalý dovoz registrovaných koňovitých / GBHC168E

(GB) Temporary or permanent admission of Registered Equine – GBHC168E

EN/CS (48,3 KB)
(GB) Egg products from EU 798/2008 GBHC076E EN/CS (50,4 KB)
(GB) Egg products not intended for human consumption that could be used as feed GBHC140E EN/CS (52,4 KB)
(GB) Eggs from the EU 798/2008 GBHC075E EN/CS (48,2 KB)
(GB) Model Equine Semen – Section A GBHC046E (v2.0) EN (51,4 KB)
(GB) Model Equine semen – Section B GBHC047E (v2.0) EN (48,5 KB)
(GB) Equine semen from EU Model 3 Section C 2018-659 GBHC048E EN/CS (53,9 KB)
(GB) Equine semen from EU Model 4 Section D 2018-659 GBHC049E EN/CS (46,4 KB)
(GB) Fat derivatives not intended for human consumption to be used as feed or outside the feed chain GBHC105E EN/CS (51,8 KB)
(GB) Fat derivatives not intended for human consumption to be used outside the feed chain GBHC104E EN/CS (57,2 KB)
(GB) Fish oil from EU countries 9 142-2011 GBHC139E EN/CS (50,2 KB)
(GB) Fishery products from freezer, reefer or factory vessel from the EU, Captain to sign GBHC082E EN/CS (51,3 KB)
(GB) Fishery products from the EU 2019-628 GBHC080E EN/CS (66,3 KB)
(GB) Fishery products transferred in third countries from the EU GBHC081E EN/CS (50,2 KB)
(GB) Fresh meat from EU transit or storage 206/2010 GBHC156E EN/CS (48,5 KB)
(GB) Fresh meat of domestic solipeds EQU from the EU 206/2010 GBHC117E EN/CS (47,6 KB)
(GB) Fresh Meat of farmed non-domestic animals RUF from EU 206/2010 GBHC118E EN/CS (63,0 KB)
(GB) Fresh Meat of farmed non-domestic animals SUF from EU 206/2010 GBHC120E EN/CS (57,1 KB)
(GB) Fresh meat of wild ruminants RUW from the EU 206/2010 GBHC119E EN/CS (57,1 KB)
(GB) Fresh Meat of wild solipeds EQW from the EU 206/2010 GBHC122E EN/CS (49,7 KB)
(GB) Fresh Meat of wild suidae SUW from EU 206/2010 GBHC121E EN/CS (54,7 KB)
(GB) Fresh meat transit or storage under safeguard measures 206/2010 GBHC156E/SM EN/CS (48,7 KB)
(GB) Fresh or chilled hides and skins of ungulates from EU countries 5A 142-2011 GBHC133E EN/CS (50,0 KB)
(GB) FRG Chilled, frozen or prepared frogs' legs intended for human consumption (2019/628) GBHC148E EN/CS (44,7 KB)
(GB) Gelatine for photography from EU countries 19 142-2011 GBHC143E EN/CS (52,7 KB)
(GB) Gelatine GEL from EU 2074/2005 GBHC109E EN/CS (51,9 KB)
(GB) Hatching eggs of ratites (HER) from the EU 798/2008 GBHC033E EN/CS (61,9 KB)
(GB) HON Honey and other apiculture products intended for HC from EU 2074/2005 GBHC083E EN/CS (48,7 KB)
(GB) Horns and hooves for fertiliser from EU countries 18 142-2011 GBHC142E EN/CS (51,2 KB)
(GB) Hydrolysed protein, dicalcium phosphate and tricalcium phosphate not intended for human consumption to be used as feed material or for uses outside the feed chain GBHC102E EN/CS (66,3 KB)

(GB) Chovná nebo užitková drůbež (BPP) z EU 798/2008 GBHC028E

(GB) Breeding or productive poultry (BPP) from the EU 798/2008 GBHC028E

EN/CS (64,5 KB)
(GB) Innards for petfood from EU countries 3E 142-2011 GBHC131E EN/CS (59,6 KB)

(GB) Jatečná drůbež a drůbež určená k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře ze zemí EU (SRP) 798-2008 GBHC034E

(GB) Slaughter and restocking poultry (SRP) from EU 798/2008 GBHC034E

EN/CS (59,4 KB)

(GB) jednodenní kuřata (DOC) z EU 798/2008 GBHC030E

(GB) Day old chicks (DOC) from the EU 798/2008 GBHC030E

EN/CS (66,6 KB)

(GB) Jednotlivé zásilky obsahující méně než 20 jednotek drůbeže (LT20) z EU 798/2008 GBHC036E

(GB) Single consignments of less than 20 units of poultry (LT20) from EU 798/2008 GBHC036E

EN/CS (79,9 KB)

(GB) Krmivo v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu ze zemí EU 3A 142-2011 GBHC079E

(GB) Canned petfood from EU countries 3A 142-2011 GBHC079E

EN/CS (57,0 KB)
(GB) Live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods from EU GBHC053E EN/CS (59,3 KB)

(GB) Lovecké trofeje ze zemí EU 6B 142-2011 GBHC137E

(GB) Game trophies from EU countries 6B 142-2011 GBHC137E

EN/CS (54,5 KB)

(GB) Masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva (2007/777) GBHC127E

(GB) Meat products and treated stomachs, bladders and intestines (2007/777) GBHC127E

EN/CS (76,3 KB)
(GB) Meat of domestic swine model POR from EU under safeguard measures 206/2010 GBHC024E/SM EN/CS (56,4 KB)
(GB) Meat of farmed rabbits RM from EU 119/2009 GBHC155E EN/CS (48,2 KB)
(GB) Meat of wild land mammals WM from EU 119/2009 GBHC154E EN/CS (48,3 KB)
(GB) Meat of wild leporidae WL from EU 119/2009 GBHC153E EN/CS (50,6 KB)
(GB) Meat preparations (2000/572) GBHC115E EN/CS (65,6 KB)
(GB) Meat preparations (2000/572) GBHC115E/SM EN/CS (60,6 KB)
(GB) Meat preparations intended for transit or storage GBHC116E EN/CS (44,0 KB)
(GB) Meat preparations intended for transit or storage GBHC116E/SM EN/CS (45,4 KB)
(GB) Meat products intended for transit or storage (2007/777) GBHC128E EN/CS (42,9 KB)
(GB) Meat products TRANS STOR under safeguard measures (Decision 2007/777) GBHC128E/SM EN/CS (43,0 KB)
(GB) Meat products under safeguard measures (2007/777) GBHC127E S/M EN/CS (75,5 KB)

(GB) Meziprodukty GBHC144E

(GB) Intermediate products GBHC144E

EN/CS (56,6 KB)
(GB) Milk Colostrum Dairy Products transit/storage (T/S) from the EU 605/2010 GBHC069E EN/CS (48,9 KB)
(GB) Milk, milk-based products and milk-derived products not for human consumption GBHC091E EN/CS (59,9 KB)
(GB) Milk-HTB Mléčné výrobky (sloupec B) z EU 605/2010 GBHC066E
(GB) Milk-HTB Dairy Products (Column B) from EU 605/2010 GBHC066E
EN/CS (48,2 KB)
(GB) Milk-HTC Dairy products (Column C) from EU 605/2010 GBHC067E EN/CS (54,5 KB)
(GB) Milk-RM Raw milk (Column A) from EU 605/2010 GBHC064E EN/CS (49,1 KB)
(GB) Milk-RMP Raw milk products (Column A) from EU 605/2010 GBHC065E EN/CS (50,4 KB)
(GB) Model health certificate for insects for human consumption 2019/628 GBHC151E EN/CS (49,0 KB)
(GB) Model OTH: Other Rabies Susceptible Species GBHC175E EN/CS (50,9 KB)

(GB) Vzorové veterinární osvědčení pro násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci (nařízení č. 798/2008) GBHC032E (v1.2)

(GB) Model HEP / GBHC032E (v1.2)

EN/CS (64,0 KB)

(GB) Vzorové veterinární osvědčení pro dovoz okrasných vodních živočichů určených pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům GBHC060E (v1.0)

(GB) Ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities GBHC060E (v1.0)

EN/CS (59,7 KB)

(GB) Ošetřené kůže kopytníků ze zemí EU 5B 142-2011 GBHC134E

(GB) Treated hides and skins of ungulates from EU countries 5B 142-2011 GBHC134E

EN/CS (51,1 KB)

(GB) Ošetřené lovecké trofeje ze zemí EU 6A 142-2011 GBHC136E

(GB) Treated game trophies from EU countries 6A 142-2011 GBHC136E

EN/CS (50,9 KB)
(GB) Ovine and caprine fresh meat/minced meat OVI from EU 206/2010 GBHC071E EN/CS (68,0 KB)
(GB) Ovine and caprine ova/embryos from the EU 2010/472 GBHC011E EN/CS (63,0 KB)
(GB) Ovine and caprine semen (approved collection centres) from the EU Section A 2010/472 GBHC009E EN/CS (67,5 KB)
(GB) Ovine and caprine semen (approved storage centre) from EU Model 2 Section B 2010/472 GBHC010E EN/CS (48,2 KB)

(GB) Vzor OVI-X / GBHC015E (v1.5)

(GB) Model OVI-X / GBHC015E (v1.5)

EN/CS (70,7 KB)

(GB) Vzor OVI-Y / GBHC016E (v1.2)

(GB) Model OVI-Y / GBHC016E (v1.2)

EN/CS (56,7 KB)
(GB) Pig bristles from countries or regions thereof are free from African swine fever – GBHC138E EN/CS (46,2 KB)
(GB) Pig bristles from countries or regions thereof that are not free from African swine fever GBHC038E EN/CS (46,4 KB)
(GB) POR (porcine meat) from EU 206/2010 GBHC024E EN/CS (57,2 KB)
(GB) Porcine semen from the EU 137-2012 GBHC001E EN/CS (61,7 KB)

(GB) POR-X (domácí prasata k chovu/produkci) z EU 206/2010 GBHC017E

(GB) POR-X (domestic pigs for breeding/production) from EU 206/2010 GBHC017E

EN/CS (63,0 KB)

(GB) Vzorové veterinární osvědčení pro domácí prasata (Sus scrofa) určená k okamžité porážce po dovozu (nařízení č. 206/2010) GBHC018E (v1.1)

(GB) POR-Y (domestic pigs for slaughter) from the EU 206-2010 / GBHC018E (v1.1)

EN/CS (55,8 KB)
(GB) POU meat of poultry (798/2008) GBHC074E EN/CS (54,1 KB)
(GB) POU Transit/storage (798/2008) GBHC077E EN/CS (42,2 KB)

(GB) Primáti z EU (PRI) GBHC174E

(GB) Primates from the EU PRI GBHC174E

EN/CS (49,5 KB)
(GB) Processed manure, derived products from processed manure and guano from bats GBHC106E EN/CS (48,7 KB)

(GB) Psi, kočky a fretky z EU 2019/294 GBHC157E

(GB) Dogs, cats and ferrets from EU 2019/294 GBHC157E

EN/CS (75,5 KB)

(GB) Ptáci chovaní v zajetí z EU 139/2013 GBHC027E

(GB) Captive bred birds from EU 139/2013 GBHC027E

EN/CS (50,4 KB)

(GB) Ptáci pro schválené subjekty nebo programy ochrany (GBHC211E)

(GB) Birds for approved bodies or conservation programs (GBHC211E)

EN/CS (46,6 KB)

(GB) Ptáci v zájmovém chovu z EU 2007/25 GBHC058E

(GB) Pet birds from the EU 2007/25 GBHC058E

EN/CS (50,3 KB)
(GB) RAT (meat of farmed ratites for human consumption) (798/2008) GBHC086E EN/CS (61,0 KB)
(GB) Raw collagen or gelatine materials RCG from EU 2019/628 GBHC111E EN/CS (64,6 KB)
(GB) Raw or treated raw collagen or gelatine materials transit or storage from EU 2016/759 GBHC123E EN/CS (51,4 KB)
(GB) Re-entry after temporary export of registered or unregistered equine GBHC167E EN/CS (48,4 KB)
(GB) Rendered animal fats and greaves intended for HC GBHC108E (2019/628) EN/CS (49,3 KB)
(GB) Rendered animal fats and greaves intended for HC GBHC108E/SM (2019/628) EN/CS (51,5 KB)
(GB) Rendered fats not intended for human consumption for certain purposes outside the feed chain GBHC100E EN/CS (62,4 KB)
(GB) Rendered fats not intended for human consumption to be used as feed material GBHC099E EN/CS (63,5 KB)
(GB) Reptile meat from the EU 2019-628 GBHC150E EN/CS (46,4 KB)
(GB) RUM (non-domestic ruminants) from EU 206/2010 GBHC019E EN/CS (67,1 KB)
(GB) RUM-A from the EU 206/2010 GBHC124E EN/CS (62,0 KB)
(GB) Salamanders from the EU 2018/320 GBHC160E EN/CS (44,1 KB)

(GB) Směsné produkty z EU 28/2012 GBHC088E

(GB) Composite products from the EU 28/2012 GBHC088E

EN/CS (77,7 KB)
(GB) SNS Chilled, frozen, shelled, cooked, prepared or preserved snails intended for human consumption (2019/628) GBHC149E EN/CS (47,8 KB)
(GB) SUI (non-domestic pigs) from EU 206/2010 GBHC020E EN/CS (58,5 KB)
(GB) SUI-A from the EU 206/2010 GBHC125E EN/CS (57,9 KB)

(GB) Syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu ze zemí EU 3D 142-2011 GBHC093E

(GB) Raw petfood from EU countries 3D 142-2011 GBHC093E

EN/CS (65,7 KB)
(GB) Temporary or permanent admission of an unregistered equine from the EU GBHC169E EN/CS (71,4 KB)
(GB) Transit of meat of wild leporidae/ farmed rabbit/wild land mammal from EU 119/2009 GBHC057E EN/CS (43,2 KB)
(GB) Treated blood products GBHC097E EN/CS (58,2 KB)
(GB) Treated hides and skins of ruminants and equidae from EU countries 5C 142-2011 GBHC135E EN/CS (49,0 KB)
(GB) Treated raw collagen or gelatine materials TRCG from EU 2019/628 GBHC112E EN/CS (62,1 KB)
(GB) Untreated blood products, excluding those of Equidae, for the manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmed animals GBHC096E EN/CS (62,9 KB)

(GB) Včelí královny a čmeláčí královny QUE z EU GBHC025E

(GB) Queen honey bees and bumble bees QUE from EU GBHC025E

EN/CS (46,6 KB)

(GB) Vedlejší produkty živočišného původu k použití mimo krmivový řetězec nebo pro vzorky zboží(2) GBHC098E

(GB) Animal by-products to be used for purposes outside the feed chain or for trade samples (2) GBHC098E

(GB) Vejce prostá specifikovaných patogenních původců (SPF) z EU 798-2008 GBHC073E

(GB) Specified pathogen-free eggs (SPF) from the EU 798/2008 GBHC073E

EN/CS (49,9 KB)

(GB) Vlna a srst podle čl. 25 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 142/2011 GBHC107E

(GB) Wool and hair referred to in Article 25(2)(e) of Regulation (EU) No 142/2011 GBHC107E

EN/CS (44,9 KB)
(GB) Wild game bird meat (WGM) from EU 798/2008 GBHC087E EN/CS (49,0 KB)

(GB) Zpracované bílkoviny získané z hmyzu, které nejsou určeny k lidské spotřebě GBHC090E

(GB) Processed insect protein not for human consumption GBHC090E

EN/CS (65,2 KB)

(GB) Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu ze zemí EU 3B 142-2011 GBHC092E

(GB) Processed petfood from EU countries 3B 142-2011 GBHC092E

EN/CS (75,3 KB)

(GB) Zpracované živočišné bílkoviny jiné než získané z farmově chovaného hmyzu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny GBHC078E

(GB) Processed animal protein, other than those derived from farmed insects, not intended for human consumption including mixtures and products other than petfood containing such protein GBHC078E

EN/CS (71,2 KB)

(GB) Želatina a kolagen ze zemí EU 11 142-2011 GBHC101E

(GB) Gelatine and collagen from EU countries 11 142-2011 GBHC101E

EN/CS (58,7 KB)

(GB) Živočichové pocházející z akvakultury a otevřených zařízení sloužících k okrasným účelům z EU 1251/2008 GBHC059E

(GB) Aquaculture and open ornamental from EU 1251/2008 GBHC059E

EN/CS (68,6 KB)

(GB) Žvýkací pamlsky pro psy ze zemí EU 3C 142-2011 GBHC130E

(GB) Dogchews from EU countries 3C 142-2011 GBHC130E

EN/CS (56,8 KB)

*Osvědčení uvedená pouze pod anglickým názvem nebyla zatím Evropskou Komisí přeložena do českého jazyka.

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line