CS / EN

Bosnia and Herzegovina

Certificates for exports from the Czech Republic to Bosna and Herzegovina

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

domácí skot (včetně buvolů, bizonů a jejich kříženců) určený pro chov a/nebo produkci
domestic bovine animals (including bubalus and bison species and their cross-breeds) intended for breeding and/or production

EX - 2017/03 BOV-X (BaH) (958,5 KB)

10. 3. 2017

domácí ovce a kozy pro chov a/nebo produkci
domestic ovine and caprine for breeding and/or production

ZDE / HERE (999,1 KB)
1.9.2015

jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci
day-old chicks other than of ratites

EX - 2014/2 - DOC (BaH) (747,2 KB)

únor 2014
February 2014

plemenná a užitková prasata
breeding and production pig

EX - 2019/07 - POR-X (BaH) (803,6 KB)

17.7.2019

koně
horse

EX - 2018/05 - HORSE (BaH) (739,1 KB)

1.5.2018

zoo zvířata
zoo animals

EX - 2019/01 - Zoo (BaH) (743,1 KB)
25.1.2019
mléčné výrobky k lidské spotřebě
dairy products for human consumption
BIH-MP(HTC)-KZV-5 (795,9 KB)
7.10.2013
mléčné výrobky z mléka krav, ovcí, koz a buvolů k lidské spotřebě
dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption
BIH-MP(HTB)-KZV-5 (845,8 KB)
7.10.2013
sperma býků
bovine semen
EX - 2018/02 - SPB(BaH) (826,4 KB)
1.2.2018
násadová vejce drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci
hatching eggs of poultry other than ratites
EX - 2014/02 - HEP (BaH) (730,7 KB)
únor 2014
February 2014
vaječné výrobky
egg products
EX - 2012/07 - EP.BiH (598,8 KB)
1.7.2012
směsné produkty k lidské spotřebě
composite products for human consumption
EX - 2015/10 COM.PROD. (BaH) (1,0 MB)
listopad 2015
November 2015
rybí produkty
fishery products
EX - 2019/03 - FISH (BaH) (846,2 KB)
duben 2019
April 2019
zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách
processed petfood other than canned petfood
EX - 2014/02 - PPF (BaH) (882,8 KB)
20.3.2014
konzervované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu 
canned petfood
EX - 2019/11 - CANPF (BaH) (840,5 KB)
11.11.2019
žvýkací pamlsky pro psy
dogchews
EX - 2019/11 - DOGCH (BaH) (839,8 KB)
11.11.2019
krmivo pro zvířata jiné než živočišného původu
non-animal origin feed for animals
EX - 2021/09 - NA.FEED (BaH) (860,6 KB)
12.10.2021
kolagen určený k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
EX - 2014/04 - COL (BaH) (685,7 KB)
30.3.2014
ošetřené kůže
treated skins
EX - 2016/10 - tred.skins (BaH) (805,2 KB)
říjen 2016
October 2016
maso domácího skotu
meat of domestic bovine animals
EX - 2022/04 - BOV (BaH) (1,0 MB)
13.04.2022
domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for immediate slaughter BOV-I/2 (1,0 MB)
15.3.2014
raw milk ZDE / HERE (917,2 KB)
7.10.2013
dairy products derived from raw milk ZDE / HERE (904,1 KB)
7.10.2013
breeding or productive poultry other than ratites BPP (939,4 KB)
15.3.2014
domestic ovine and caprine for slaughter OVI-I/2 (1,1 MB)
15.3.2014
meat products/treated stomachs, bladders and intestines MP-KZV (1,1 MB)
15.3.2014
meat of domestic bovine BOV-14 (1,0 MB)
15.3.2014
poultry meat POU-8 (890,5 KB)
15.3.2014
domestic swine meat POR-KZV-20 (1,0 MB)
15.3.2014
gelatine intended for human consumption HERE (822,0 KB)
30.3.2014
honey HERE (861,4 KB)
30.3.2014

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line