CS / EN

Movements of pets

Movements of dogs, cats, ferrets

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

Podmínky pro neobchodní přesun zájmových zvířat  (v rámci EU a při dovozu do EU) jsou harmonizované dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013. Pro další informace o neobchodním přesunu (cestování) se psy a kočkami v členských státech EU i mimo EU klikněte ZDE .

Podmínky pro obchodní přesun psů, koček a fretek jsou stanovené ve směrnici Rady č. 92/65/EHS, v platném znění, a v prováděcím rozhodnutí Komise č. 2013/519/EU ze dne 21. října 2013.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.
Conditions for non-commercial movement of pets (within the EU and on import into the EU) are harmonized according to Regulation (EU) No. 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013. For further information on non-commercial movement (travel) with dogs and cats in EU member states and outside the EU click HERE.
The conditions for the commercial movement of dogs, cats and ferrets are laid down in Council Directive 92/65 / EEC, as amended, and in Commission Implementing Decision No 2013/519 / EU of 21 October 2013.

Předpis ES / EU Rules Psi, kočky, fretky / Dogs, cats, ferrets Kód / Code
  Směrnice č. 92/65/EHS
Directive No. 92/65/EEC
 
část/Part 1 přílohy/of Annex E s.R. 92/65/EHS

Veterinární osvědčení pro psy, kočky a fretky z hospodářství – přesun v rámci EU
The veterinary certificate for the dogs, cats and ferrets from holdings – movements within the Community

zdroj TRACES/ source TRACES:

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line