CS / EN

Pre-export certificates Russian Federation

Předvývozní osvědčení pro suroviny nebo výrobky přemisťované mezi členskými státy EU a určené k následnému vývozu z EU do Ruské federace

Pre-export certificates for comodities moved between Member States of the EU and intended for export to the Russian Federation

Komodita
Commodity

Platí
Valid

Jazyk
Language

jatečná drůbež
live slaughter poultry
od/from 1. 1. 2007 cz/en/ru (193,1 KB)
jatečná prasata
live pigs intended for slaughter
od/from 1. 1. 2007 cz/en/ru (194,0 KB)
jatečný skot
live cattle intended for slaugter
od/from 7. 2. 2012 cz/en/ru (134,4 KB)
vykostěné hovězí maso a syrové polotovary z masné polotovary
deboned beef meat and raw meat preparations
od/from 15. 4. 2010 cz/en (128,8 KB)
vepřové maso a syrové polotovary z vepřového masa
pork meat and raw meat preparations
od/from 1. 1. 2007 cz/en/ru (253,5 KB)
syrové koňské maso a polotovary z koňského masa
horse raw meat and meat preparations
od/from 15. 4. 2010 cz/en (126,6 KB)
masové konzervy, salámy a jiné druhy hotových masných výrobků
canned meat, salamis and other ready for consumption meat products
od/from 21. 9. 2011 cz/en (132,7 KB)
hotové potravinářské výrobky obsahující suroviny živočišného původu
finished food products containing raw material of animal origin
od/from 1. 4. 2010 cz/en/ru (127,3 KB)
mléko a mléčné výrobky získané od skotu a malých přežvýkavců
milk and milk products derived from cattle and small ruminants
od/from 1. 1. 2007 cz/en/ru (232,9 KB)
krmivo a přísady do krmiva živočišného původu
feed and feed additives of animal origin
od/from 1. 1. 2007 cz/en/ru (223,8 KB)
ryby a mořské produkty (produkty rybolovu) a výrobky z nich
fish and seafood (fishery products) and products of their processing
od/from 1. 1. 2007 cz/en/ru (163,1 KB)
krmná rybí moučka
fish meal
od/from 1. 1. 2007 cz/en/ru (218,3 KB)

 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line