CS / EN

Entry documents

Entry documents

Společný zdravotní vstupní doklad (dále jen „CHED“) slouží k oznamování příchodu zásilek na pohraniční veterinární stanici (dále jen „PVS“) s předstihem a k zaznamenání výsledku provedených úředních kontrol a rozhodnutí přijatých příslušným orgánem ohledně zásilek, které tento doklad provází.

Provozovatel odpovědný za zásilku uvědomí jeden pracovní den předem příslušnou PVS o příchodu zásilky vyplněním I. části CHED v systému TRACES NT.

V případě logistických omezení, která brání dodržení lhůty pro oznámení příchodu zásilky, může být po domluvě s PVS oznámení zasláno nejméně čtyři hodiny před očekávaným příchodem zásilky.

Informace k registraci do TRACES NT viz sekce „Nařízení o úředních kontrolách“.

Předpis ES
EC Rule
Příloha
Annex

Komodita
Commodity

Kód
Code

Poznámka/Přísl. země
Remark/Country
n. 136/2004 III produkty
products
TZ - 2004/03 - SVVD.P (384,9 KB)
Společný vet. vstupní doklad při dovozu ze třetích zemí do EU
Common veterinary entry document
platnost do 13.12.2019 včetně 
od 14.12 bude nahrazen CHED
valid until 13.12.2019 inclusive
from 14.12 will be replaced by CHED
n. 282/2004 I zvířata
animals
TZ - 2004/03 - SVVD.Z (453,2 KB)
Společný vet. vstupní doklad při dovozu ze třetích zemí do EU
Common veterinary entry document
platnost do 13.12.2019 včetně 
od 14.12 bude nahrazen CHED
valid until 13.12.2019 inclusive
from 14.12 will be replaced by CHED

p.n.K. 2019/1715 III produkty
products
TZ - 2019/11 - CHED.P (511,5 KB)
Společný zdravotní vstupní doklad pro produkty ze třetích zemí do EU
Common health document for animales (CHED-P)
Platí od 14.12.2019
Valid from 14.12.2019
    produkty
products
Manual CHED-P (2,2 MB)
Manual CHED-P (CS) (2,0 MB)

Manuál k vytvoření CHED-P (EN).
User manual to create CHED-P.

p.n.K. 2019/1715 I zvířata
animals
TZ - 2019/11 - CHED.A (449,2 KB)
Společný zdravotní vstupní doklad pro zvířata ze třetích zemí do EU
Common health document for products (CHED-A)
Platí od 14.12.2019
Valid from 14.12.2019
    zvířata
animals
Manuál CHED-A (EN) (2,0 MB)
Manuál CHED-A (CS) (2,0 MB)

Manuál k vytvoření CHED-A (EN).

Manuál k vytvoření CHED-A (CS) a CHED-P (CS).

User manual to create CHED-A and CHED-P

        Vysvětlivky: / Annotation:
Zde / Here (410,7 KB)

 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close