CS / EN

Export refunds – Comm. Reg. No 817/2010

Vývozní náhrady v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy

Export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport

Zprávu můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Příloha
Annex
   
příloha I
Annex I
zpráva o kontrole v místě výjezdu (čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010)
check report at the exit point (Article 2(2) of Regulation (EU) No 817/2010)
ZDE / HERE (610,3 KB)
příloha III
Annex III
zpráva o kontrole v místě výjezdu (čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010)
check report at the exit point (Article 2(2) of Regulation (EU) No 817/2010)
ZDE / HERE (612,2 KB)
příloha IV
Annex IV
zpráva o kontrole v místě první vykládky ve třetí zemi konečného určení
(čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 817/2010)
check report at the place of the first unloading in the third country of final destination (Article 3(2) of Regulation (EU) No 817/2010)
ZDE / HERE (595,1 KB)

 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close