CS / EN

Canada

Certificates for exports from the Czech Republic to Canada

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

sperma býků
bovine semen
EX - 2009/08 - SPB (Canada) (602,1 KB)
 
dodatkové prohlášení pro export spermatu býků do Kanady vztahující se k onemocnění Schmallenberg virem
additional declaration for the export of bovine semen to Canada in regard to Schmallenberg Disease
ZDE / HERE (528,1 KB)
 

Čerstvé hovězí maso
fresh beef

 

Vývoz možný pouze ze schválených podniků.
Export is possible only for approved establishments 

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Listopad 2016

November 2016

Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, včetně krmiv v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu
Processed Pet Food, including canned pet food

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Listopad 2016
November 2016

Krmivo pro okrasné ptáky, jež obsahuje složky živočišného původu
Ornamental bird food containing animal-origin ingredients

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

Listopad 2016
November 2016

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close