CS / EN

Livestock

Lists of third countries or parts thereof from which the import of livestock into the EU is authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

n. K. 206/2010

konsol. verze 10.3.2020

+ p.n.K. 2020/2204

I část 1
I part 1
kopytníci
ungulates

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2204, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2204 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entries for the United Kingdom and its dependent territories in the lists of third countries, territories or parts thereof from which it is authorized entry of certain animals and fresh meat into the territory of the Union

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close