CS / EN

Livestock

Lists of third countries or parts thereof from which the import of livestock into the EU is authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 03.02.2024
Consol. text 03.02.2024

+ p.n.K. 2024/579
+ p.n.K. 2024/748
+ p.n.K. 2024/834

 

3

kopytníci (jiní než koňovité a kopytníci určeni pro uzavřená zařízení)
ungulates (other than equidae and ungulates intended for confined establishments)

Příloha II p.n.K. (EU) 2021/404

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line