CS / EN

Movements of pets

Movements of dogs, cats, ferrets

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

Podmínky pro neobchodní přesun zájmových zvířat  (v rámci EU a při dovozu do EU) jsou harmonizované dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013. Pro další informace o neobchodním přesunu (cestování) se psy a kočkami v členských státech EU i mimo EU klikněte ZDE .

Podmínky pro obchodní přesun psů, koček a fretek jsou stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/403 a prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/404.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.
Conditions for non-commercial movement of pets (within the EU and on import into the EU) are harmonized according to Regulation (EU) No. 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013. For further information on non-commercial movement (travel) with dogs and cats in EU member states and outside the EU click HERE.

The conditions for the commercial movement of dogs, cats and ferrets are laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692, Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 and Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404.

Předpis ES / EU Rules Psi, kočky, fretky / Dogs, cats, ferrets Kód / Code Poznámky / Remarks
  Nařízení č. 577/2013 + p.n.K. 2020/2016
Regulation No 577/2013 + C.I.G. 2020/2016
   

příloha/Annex IV část/Part 1 p.n.K. 577/2013

 neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s článkem 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 576/2013
non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5(1) and (2) of Regulation (EU)No 576/2013

 

Veterinární osvědčení musí doprovázet písemné prohlášení, že zvíře v zájmovém chovu je přemisťováno do Unie v rámci neobchodního přesunu (TZ – 2014/12 – PKF.DEC3).
Veterinary certificate must be accompanied by a written declaration confirming that the movement of the pet animal into the Union is a non-commercial movement (TZ – 2014/12 – PKF.DEC3).

TZ - 2019/09 - PKF (941,9 KB)

TZ - 2019/09 - PKF (ru) (880,9 KB)
 

příloha/Annex I
část/Part 1
p.n.K. 577/2013

Prohlášení
Declaration

TZ – 2014/12 – PKF.DEC1 (139,0 KB)
TZ – 2014/12 – PKF.DEC1(RU) (176,5 KB)

CS-EN

CS-EN-RU

příloha/Annex I
část/Part 2
p.n.K. 577/2013

Prohlášení
Declaration
TZ – 2014/12 – PKF.DEC2 (140,2 KB)
TZ - 2014/12 - PKF.DEC2(RU) (182,6 KB)

CS-EN

CS-EN-RU

příloha/Annex IV
část/Part 3 A 
p.n.K. 577/2013
+ oprava L 351/2014

Prohlášení
Declaration
TZ – 2014/12 – PKF.DEC3 (170,3 KB)
TZ – 2014/12 PKF.DEC3(RU) (158,4 KB)

CS-EN

CS-EN-RU

  prov. r. K. 2019/294
Com. im. dec. 2019/294
  Zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/404. Stanovené přechodné období pro platnost veterinárního osvědčení je do 20.10.2021, pokud bylo potvrzeno do 21.8.2021.
Repealed by Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404. The transitional period for the validity of the health certificate is until 20.10.2021, if it has been confirmed before 21.8.2021.
p.r.K. 2019/294 dovoz psů, koček a fretek do Unie
import into the Union of dogs, cats and ferrets

TZ - 2019/02 - PKF.IMP (831,0 KB)
CS-EN
TZ - 2019/02 - PKF.IMP (ru) (1,0 MB)
CS-EN-RU
Platí od 1.7.2019
Valid from 1.7.2019

Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

 

p.n.K. 2021/403
Com. im. reg. 2021/403

 

 

p.n.K. 2021/403
Příloha II, kapitola 38
Annex II, chapter 38

vstup psů, koček a fretek do Unie
entry into the Union of dogs, cats and ferrets
CANIS-FELIS-FERRETS Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close