CS / EN

India

Certificates for exports from the Czech Republic to India

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita
Commodity

Kód
Code

Platnost od
Valid from

mléko a mléčné výrobky – DAHD/FSSAI

milk and milk products – DAHD/FSSAI 

 

Vzhledem k častým změnám textu osvědčení ze strany úřadů DAHD a FSSAI, doporučujeme vývozcům, aby by si před uskutečněním vývozu ověřili platnost vzoru osvědčení. Nejedná se o bilaterálně dojednané osvědčení, a proto SVS není úřady Indie o provedených změnách informována.

 

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Indie

For establishments approved by the competent authority of India only

2023/04 (681,7 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line