CS / EN

Other animals

Lists of third countries or parts thereof from which imports of other animals into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 04.06.2024
Consol. text 04.06.2024

p.n.K. 2024/1694
p.n.K. 2024/1845
+ p.n.K. 2024/1893

3 kopytníci určeni pro uzavřená zařízení
ungulates intended for confined establishments

Příloha III p.n.K. (EU) 2021/404

(v platném znění / as amended)

 

3 včely a čmeláci
queen honeybees and bumble bees

Příloha VII p.n.K. (EU) 2021/404

(v platném znění / as amended)

3 vodní živočichy druhů uvedených na seznamu, kteří jsou určeni pro zařízení akvakultury, k vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely než přímou lidskou spotřebu, jakož i pro určité vodní živočichy druhů uvedených na seznamu
aquatic animals of listed species intended for aquaculture establishments, release into the wild or other purposes other than direct human consumption, as well as certain aquatic animals of listed species and products of animal origin from those listed species which are intended for human consumption

Příloha XXI p.n.K. (EU) 2021/404

(v platném znění / as amended)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line