CS / EN

Japan

Certificates for exports from the Czech Republic into Japan

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Japonsko neuznává ČR jako zemi prostou vztekliny.
Japan does not recognize the Czech Republic as a rabies-free country.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

vývozce je povinen svůj vývoz PŘEDEM ohlásit japonské straně prostřednictvím ohlašovacího formuláře
exporter is obliged to inform PRIOR TO export japanes authorities about his export by sending the Notification form
Ohlašovací formulář Notification form (652,0 KB)
 
zajícovci (Lagomorpha)
Lagomorpha
EX - 2005/03 - LAG (Japan) (612,4 KB)
 
mrtvá těla zajícovců (Lagomorpha)
carcasses of Lagomorpha
EX - 2005/03 - LAGCAR (Japan) (580,5 KB)
 
ptáci
birds
EX - 2005/03 - BIRD (Japan) (608,4 KB)
 
těla hlodavců a zajícovců (Lagomorpha) konzervovaná ve formalíne nebo v lihu
formalin-fixed or ethanol-fixed carcasses of Rodents and Lagomorpha
  EX - 2005/03 - RLCAR (Japan) (609,8 KB)
 

hlodavci
rodents

 

Seznam zařízení / Updated list of establishments

EX - 2005/03 - ROD (Japan) (601,0 KB)

 

ZDE / HERE (84,7 KB)
 

mrtvá těla hlodavců
carcasses of rodents

 

Seznam zařízení / Updated list of establishments

EX - 2005/03 - RODCAR (Japan) (584,2 KB)
ZDE / HERE (84,7 KB)
 
savci (kromě hlodavců a Lagomorpha)
mammals (except Rodents and Lagomorpha)
X - 2005/03 - MAM (Japan) (580,9 KB)
 

vepřové maso a výrobky z vepřového masa (platí jen pro schválené podniky)
pig meat and pig meat products (for approved establishments only)

 

Seznam podniků schválených pro vývoz
List of establishments approved for export

EX - 2014/01 - POR (Japan) (766,7 KB)

 

 

 

ZDE / HERE (188,9 KB)
 
syrové mléko sudokopytníků a mléčné výrobky z mléka sudokopytníků
raw milk and milk products from cloven-hoofed animals
EX - 2021/01 - MILK (Japan) (1,1 MB)
1.2.2021

DOKUMENT S INFORMACEMI O KONI, KTERÝ JE URČEN K DOVOZU koní soutěžících na Olympijských a Paralympijských hrách v Tokiu 2020
HORSE INFORMATION DOCUMENT FOR THE IMPORTATION OF Horses competing in the Tokyo 2020 Olympic & Paralympic Games

 

Příloha – informace o pohybu koně soutěžícím na Olympijských a Paralympijských hrách v Tokiu 2020
Annex – information on the movement of the horse competing in the Tokyo 2020 Olympic & Paralympic Games

Dokument s informacemi o koni (865,7 KB)

 

 

 

 

 

Příloha - informace o pohybu koně (920,4 KB)
 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close