CS / EN

Poultry, hatching eggs and other birds

Lists of third countries or parts thereof from which imports of poultry, hatching eggs and other birds into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks
n. 139/2013 (808,0 KB)
I ptáci
birds
Nařízení (ES) č. 318/2007 se zrušuje.
Regulation (EC) No 318/2007 is repealed.

n. K. 798/2008 konsolid. znění 8.5.2020

+ p.n.K. 2020/1166

I drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso, mleté maso, strojně oddělené maso, vejce a vaječné výrobky
poultry, hatching eggs, day-old chicks, specified pathogen-free eggs, meat, minced meat, mechanically separated meat, eggs and egg products
+ p. n. K. 2020/1166  týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
+ Com. Imp. Reg. (EU) 2020/1166 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close