CS / EN

Fishery and aquaculture products

Fishery and aquaculture products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p. n. K. 2019/626 konsolid. znění 29.11.2019

+ prov.n.K. 2020/1572

III mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořští plži a produkty rybolovu
bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products

+ prováděcí nařízení Komise 2020/1572, kterým se mění seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků a hmyzu na území EU
+ Commision implementing regulation 2020/1572, as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the EU of dairy products and insects

prov.n.K. 2020/1641

  mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořští plži a produkty rybolovu určených k lidské spotřebě ze států Massachusetts a Washington z USA
bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products intende for human consumption from the states of Massachusetts and Washington from the USA

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close