CS / EN

Other products of animal origin (human consumption)

Other products of animal origin intended for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
prov.n. K. 2019/628 III chlazená, zmrazená nebo připravená žabí stehýnka určená k lidské spotřebě
chilled, frozen or prepared frogs` legs intended for human consumption
TZ - 2019/12 - FRG (792,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 FRG chlazená, zmrazená nebo připravená žabí stehýnka určená k lidské spotřebě
chilled, frozen or prepared frogs` legs intended for human consumption
TZ - 2021/01 - FRG (800,9 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III hlemýždi určení k lidské spotřebě chlazení, zmrazení, zbavení ulit, vaření, připravení nebo konzervovaní
chilled, frozen, shelled, cooked, prepared or preserved snails intended for human consumption
TZ - 2019/12 - SNS (690,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 SNS hlemýždi určení k lidské spotřebě
snails intended for human consumption
TZ - 2021/01 - SNS (772,9 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III tavené nebo škvařené živočišné tuky a škvarky určené k lidské spotřebě
rendered animal fats and greaves intended for human consumption       
TZ - 2019/12 - SAFAGI (700,5 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
prov.n. K. 2019/628 III želatina určená k lidské spotřebě
gelatine intended for human consumption
TZ - 2019/12 - GEL (722,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
pp.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 GEL želatina určená k lidské spotřebě
gelatine intended for human consumption
GEL Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III kolagen určený k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
TZ - 2019/12 - COL (716,2 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 COL kolagen určený k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
COL Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III suroviny pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě
raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption
TZ - 2019/12 - RCG (1,1 MB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 RCG suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě
raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption
RCG Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III ošetřené suroviny pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě
treated raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption
TZ - 2019/12 - TCG (797,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 TCG ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě
treated raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption
TCG Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III med, mateří kašička a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
honey, royal jelly and other apiculture products intended for human consumption
TZ - 2019/12 - HON (759,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 HON med a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
honey and other apiculture products intended for human consumption
TZ - 2021/01 - HON (772,6 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III jiné produkty živočišného původu, na něž se nevztahují články 7 až 25 prováděcího nařízení Komise 2019/628, určené k lidské spotřebě
other Products of Animal Origin not covered by Articles 7 to 25 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 intended for human consumption
TZ - 2019/12 - ZPJ (727,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 PAO jiné produkty živočišného původu z domácích kopytníků, drůbeže, králíků nebo produktů rybolovu určené k lidské spotřebě, na něž se nevztahují články 8 až 26 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235
other products of animal origin derived from domestic ungulates, poultry, rabbits or fishery products intended for human consumption and not covered by articles 8 to 26 of Commission implementing regulation (EU) 2020/2235
PAO Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III hmyz určený k lidské spotřebě
insects intended for human consumption
TZ - 2019/12 - HLS (739,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 INS hmyz určený k lidské spotřebě
insects intended for human consumption
INS Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III vysoce rafinovaný chondroitin-sulfát, hyaluronová kyselina, jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určené k lidské spotřebě
highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass and amino acids intended for human consumption
TZ - 2019/12 - HRP (698,0 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 HRP tyto vysoce rafinované produkty: chondroitin-sulfát, vysoce rafinovaná kyselina hyaluronová, jiné vysoce rafinované hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určené k lidské spotřebě
highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass and amino acids intended for human consumption
TZ - 2021/01 - HRP (727,7 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2016/759 III tranzit, okamžitý nebo po skladování, surovin nebo ošetřených surovin pro výrobu želatiny/kolagenu pro lidskou spotřebu přes území Unie
transit through the Union, immediate transit or after storage, for raw materials or treated raw materials for the production of gelatine/collagen for human consumption
TZ - 2016/06 - RTCG.TS (314,4 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

2003/779
2004/414
2007/240
2016/1396

I  A
I

zvířecí střeva (dovoz)
animal casings (importation)
TZ - 2016/12 - CAS (1,3 MB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
2003/779
2004/414
2007/240
2016/1396
I B
I
zvířecí střeva (transport / skladování)
animal casings (transit / storage)
TZ - 2016/12 - CASTS (1,3 MB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 CAS střívka určená k lidské spotřebě
animal casings intended for human consumption
TZ - 2021/01 - CAS (833,6 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 28/2012
n. 468/2012
(n. 2016/1396)
n. 2017/731
  směsné produkty určené k lidské spotřebě
composite products intended for human consumption
  TZ - 2017/06 - SMPR (1,4 MB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 COMP netrvanlivé směsné produkty a trvanlivé směsné produkty obsahující jakékoliv množství masných výrobků, s výjimkou želatiny, kolagenu a vysoce rafinovaných produktů, které jsou určeny k lidské spotřebě
not shelf-stable composite products and shelf-slable composite products, containing any quantity of meat products except gelatine, collagen and highly refined products, and intended for human consumption
COMP Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 28/2012 + n. 468/2012 II tranzit směsných produktů určených k lidské spotřebě přes Evropskou unii nebo skladování těchto produktů v Evropské unii
transit through or storage in the EU of composite products intended for human consumption
TZ - 2012/06 - SMPR.TS (780,4 KB)
 
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 TRANSIT-COMP tranzit netrvanlivých směsných produktů a trvanlivých směsných produktů obsahujících jakékoliv množství masných výrobků a určených k lidské spotřebě přes území Unie do třetí země buď okamžitě, nebo poté, co byly skladovány v Unii
transit through the Union to a third country either by immediate transit or after storage in the Union of not shelf-stable composite products and shelf-slable composite products containing any quantity of meat products and intended for human consumption
TRANSIT-COMP Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 STORAGE-TC PAO produkty živočišného původu a určité zboží, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie
products of animal origin and certain goods that originate in the Union, are moved to a third country or territory and moved back to the Union after unloading, storage and reloading in that third country or territory
STORAGE-TC PAO Platné od 14.9.2021,
Valid from 14.9.2021
p.n.K. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
V soukromé potvrzení provozovatele, který do Unie dováží trvanlivé směsné produkty v souladu s článkem 14 Nařízení (EU) 2019/625
private attestation by the operator entering shelf-stable composite products into the Union in accordance with article 14 of Regulation (EU) 2019/625
E Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.n.k. 2019/2128   vzorové úřední osvědčení a pravidla pro vydávání úředních osvědčení pro zboží, které je dodáváno na plavidla opouštějící Unii a je určeno pro zásobování plavidel nebo ke spotřebě pro posádku a cestující nebo na vojenskou základnu NATO či Spojených států amerických
model official certificate and rules for issuing official certificates for goods which are delivered to vessels leaving the Union and intended for ship supply or consumption by the crew and passengers, or to NATO or a United States’ military base 
Vzor osvědčení zde  

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2020/2235
Konsol. znění 18.9.2021
Consol. text 18.9.2021
+ p.n.K. 2022/7

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line