CS / EN

Other products of animal origin (human consumption)

Other products of animal origin intended for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
prov.n. K. 2019/628 III chlazená, zmrazená nebo připravená žabí stehýnka určená k lidské spotřebě
chilled, frozen or prepared frogs` legs intended for human consumption
TZ - 2019/12 - FRG (792,9 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III hlemýždi určení k lidské spotřebě chlazení, zmrazení, zbavení ulit, vaření, připravení nebo konzervovaní
chilled, frozen, shelled, cooked, prepared or preserved snails intended for human consumption
TZ - 2019/12 - SNS (690,6 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III tavené nebo škvařené živočišné tuky a škvarky určené k lidské spotřebě
rendered animal fats and greaves intended for human consumption       
TZ - 2019/12 - SAFAGI (700,5 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III želatina určená k lidské spotřebě
gelatine intended for human consumption
TZ - 2019/12 - GEL (722,9 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III kolagen určený k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
TZ - 2019/12 - COL (716,2 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III suroviny pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě
raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption
TZ - 2019/12 - RCG (1,1 MB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III ošetřené suroviny pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě
treated raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption
TZ - 2019/12 - TCG (797,8 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III med, mateří kašička a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
honey, royal jelly and other apiculture products intended for human consumption
TZ - 2019/12 - HON (759,8 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III jiné produkty živočišného původu, na něž se nevztahují články 7 až 25 prováděcího nařízení Komise 2019/628, určené k lidské spotřebě
other Products of Animal Origin not covered by Articles 7 to 25 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 intended for human consumption
TZ - 2019/12 - ZPJ (727,8 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III hmyz určený k lidské spotřebě
insects intended for human consumption
TZ - 2019/12 - HLS (739,9 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
prov.n. K. 2019/628 III vysoce rafinovaný chondroitin-sulfát, hyaluronová kyselina, jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určené k lidské spotřebě
highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass and amino acids intended for human consumption
TZ - 2019/12 - HRP (698,0 KB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
n. 2016/759 III tranzit, okamžitý nebo po skladování, surovin nebo ošetřených surovin pro výrobu želatiny/kolagenu pro lidskou spotřebu přes území Unie
transit through the Union, immediate transit or after storage, for raw materials or treated raw materials for the production of gelatine/collagen for human consumption
TZ - 2016/06 - RTCG.TS (314,4 KB)
 

2003/779
2004/414
2007/240
2016/1396

I  A
I

zvířecí střeva (dovoz)
animal casings (importation)
TZ - 2016/12 - CAS (1,3 MB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
2003/779
2004/414
2007/240
2016/1396
I B
I
zvířecí střeva (transport / skladování)
animal casings (transit / storage)
TZ - 2016/12 - CASTS (1,3 MB)
 
n. 28/2012
n. 468/2012
(n. 2016/1396)
n. 2017/731
  směsné produkty určené k lidské spotřebě
composite products intended for human consumption
  TZ - 2017/06 - SMPR (1,4 MB)
Platné do 20.9.2021, pokud byly potvrzeny do 21.8.2021
Valid until 20.9.2021, if confirmed by 21.8.2021
n. 28/2012 + n. 468/2012 II tranzit směsných produktů určených k lidské spotřebě přes Evropskou unii nebo skladování těchto produktů v Evropské unii
transit through or storage in the EU of composite products intended for human consumption
TZ - 2012/06 - SMPR.TS (780,4 KB)
 
p.n.k. 2019/2128   vzorové úřední osvědčení a pravidla pro vydávání úředních osvědčení pro zboží, které je dodáváno na plavidla opouštějící Unii a je určeno pro zásobování plavidel nebo ke spotřebě pro posádku a cestující nebo na vojenskou základnu NATO či Spojených států amerických
model official certificate and rules for issuing official certificates for goods which are delivered to vessels leaving the Union and intended for ship supply or consumption by the crew and passengers, or to NATO or a United States’ military base 
Vzor osvědčení zde  

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close