CS / EN

Other products of animal origin (human consumption)

Other products of animal origin intended for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
prov.n. K. 2019/628 III chlazená, zmrazená nebo připravená žabí stehýnka určená k lidské spotřebě
chilled, frozen or prepared frogs` legs intended for human consumption
TZ - 2019/12 - FRG (792,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 FRG chlazená, zmrazená nebo připravená žabí stehýnka určená k lidské spotřebě
chilled, frozen or prepared frogs` legs intended for human consumption
TZ - 2021/01 - FRG (800,9 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III hlemýždi určení k lidské spotřebě chlazení, zmrazení, zbavení ulit, vaření, připravení nebo konzervovaní
chilled, frozen, shelled, cooked, prepared or preserved snails intended for human consumption
TZ - 2019/12 - SNS (690,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 SNS hlemýždi určení k lidské spotřebě
snails intended for human consumption
TZ - 2021/01 - SNS (772,9 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III tavené nebo škvařené živočišné tuky a škvarky určené k lidské spotřebě
rendered animal fats and greaves intended for human consumption       
TZ - 2019/12 - SAFAGI (700,5 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 MPNT masné výrobky určené k lidské spotřebě, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka, u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik
meat products intended for human consumption, including rendered animal fats and greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and intestines other than casings, that are not required to undergo a specific risk mitigating treatment
TZ - 2021/01 - MPNT (871,6 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1 MPST masné výrobky určené k lidské spotřebě, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik
meat products intended for human consumption, including rendered animal fats and greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and intestines other than casings, that are required to undergo a specific risk mitigating treatment
TZ - 2021/01 - MPST (901,2 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III želatina určená k lidské spotřebě
gelatine intended for human consumption
TZ - 2019/12 - GEL (722,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 GEL želatina určená k lidské spotřebě
gelatine intended for human consumption
TZ - 2021/01 - GEL (761,4 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III kolagen určený k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
TZ - 2019/12 - COL (716,2 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 COL kolagen určený k lidské spotřebě
collagen intended for human consumption
TZ - 2021/01 - COL (763,6 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III suroviny pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě
raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption
TZ - 2019/12 - RCG (1,1 MB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 RCG suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě
raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption
TZ - 2021/01 - RCG (829,8 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III ošetřené suroviny pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě
treated raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption
TZ - 2019/12 - TCG (797,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 TCG ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě
treated raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption
TZ - 2021/01 - TCG (835,3 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III med, mateří kašička a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
honey, royal jelly and other apiculture products intended for human consumption
TZ - 2019/12 - HON (759,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 HON med a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě
honey and other apiculture products intended for human consumption
TZ - 2021/01 - HON (772,6 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III jiné produkty živočišného původu, na něž se nevztahují články 7 až 25 prováděcího nařízení Komise 2019/628, určené k lidské spotřebě
other Products of Animal Origin not covered by Articles 7 to 25 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 intended for human consumption
TZ - 2019/12 - ZPJ (727,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 PAO

jiné produkty živočišného původu z domácích kopytníků, drůbeže, králíků nebo produktů rybolovu určené k lidské spotřebě, na něž se nevztahují články 8 až 26 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235
other products of animal origin derived from domestic ungulates, poultry, rabbits or fishery products intended for human consumption and not covered by articles 8 to 26 of Commission implementing regulation (EU) 2020/2235

TZ - 2021/01 - PAO (735,8 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III hmyz určený k lidské spotřebě
insects intended for human consumption
TZ - 2019/12 - HLS (739,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 INS hmyz určený k lidské spotřebě
insects intended for human consumption
TZ - 2021/01 - INS (1,3 MB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III vysoce rafinovaný chondroitin-sulfát, hyaluronová kyselina, jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určené k lidské spotřebě
highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass and amino acids intended for human consumption
TZ - 2019/12 - HRP (698,0 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 HRP tyto vysoce rafinované produkty: chondroitin-sulfát, vysoce rafinovaná kyselina hyaluronová, jiné vysoce rafinované hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určené k lidské spotřebě
highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass and amino acids intended for human consumption
TZ - 2021/01 - HRP (727,7 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2016/759 III tranzit, okamžitý nebo po skladování, surovin nebo ošetřených surovin pro výrobu želatiny/kolagenu pro lidskou spotřebu přes území Unie
transit through the Union, immediate transit or after storage, for raw materials or treated raw materials for the production of gelatine/collagen for human consumption
TZ - 2016/06 - RTCG.TS (314,4 KB)
 

2003/779
2004/414
2007/240
2016/1396

I  A
I

zvířecí střeva (dovoz)
animal casings (importation)
TZ - 2016/12 - CAS (1,3 MB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
2003/779
2004/414
2007/240
2016/1396
I B
I
zvířecí střeva (transport / skladování)
animal casings (transit / storage)
TZ - 2016/12 - CASTS (1,3 MB)
 
n. 2020/2235 III 1 CAS střívka určená k lidské spotřebě
animal casings intended for human consumption
TZ - 2021/01 - CAS (833,6 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 28/2012
n. 468/2012
(n. 2016/1396)
n. 2017/731
  směsné produkty určené k lidské spotřebě
composite products intended for human consumption
  TZ - 2017/06 - SMPR (1,4 MB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235 III 1 COMP

netrvanlivé směsné produkty a trvanlivé směsné produkty obsahující jakékoliv množství masných výrobků, s výjimkou želatiny, kolagenu a vysoce rafinovaných produktů, které jsou určeny k lidské spotřebě
not shelf-stable composite products and shelf-slable composite products, containing any quantity of meat products except gelatine, collagen and highly refined products, and intended for human consumption

TZ - 2021/01 - COMP (910,8 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 28/2012 + n. 468/2012 II tranzit směsných produktů určených k lidské spotřebě přes Evropskou unii nebo skladování těchto produktů v Evropské unii
transit through or storage in the EU of composite products intended for human consumption
TZ - 2012/06 - SMPR.TS (780,4 KB)
 
n. 2020/2235 III 1 TRANSIT-COMP tranzit netrvanlivých směsných produktů a trvanlivých směsných produktů obsahujících jakékoliv množství masných výrobků a určených k lidské spotřebě přes území Unie do třetí země buď okamžitě, nebo poté, co byly skladovány v Unii
transit through the Union to a third country either by immediate transit or after storage in the Union of not shelf-stable composite products and shelf-slable composite products containing any quantity of meat products and intended for human consumption
TZ - 2021/01 - TRANSIT-COMP (1,4 MB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 2020/2235 III 1

soukromé potvrzení provozovatele, který do Unie dováží trvanlivé směsné produkty v souladu s článkem 14 Nařízení (EU) 2019/625
private attestation by the operator entering shelf-stable composite products into the Union in accordance with article 14 of Regulation (EU) 2019/625

TZ - 2021/02 - ATTES-COMP (774,6 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.n.k. 2019/2128   vzorové úřední osvědčení a pravidla pro vydávání úředních osvědčení pro zboží, které je dodáváno na plavidla opouštějící Unii a je určeno pro zásobování plavidel nebo ke spotřebě pro posádku a cestující nebo na vojenskou základnu NATO či Spojených států amerických
model official certificate and rules for issuing official certificates for goods which are delivered to vessels leaving the Union and intended for ship supply or consumption by the crew and passengers, or to NATO or a United States’ military base 
Vzor osvědčení zde  

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close