CS / EN

Certificates – exports into EEU

Exports into the customs territory of the Eurasian Economic Union

Uvedená osvědčení jsou pouze vzory. Originály osvědčení je možné získat na příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy).

Certificates described below are models only. Original of certificates you can obtain at relevant Regional Veterinary Administration of the State Veterinary Administration (or Municipal Veterinary Administration in Prague of the State Veterinary Administration).

Text dokladu vyvoláte kliknutím na zvýrazněný odkaz.
For certificate click on highlight link.

Komodita
Commodity
Kód
Code
Platnost/Poznámka
Valid/Remarks
krmiva pro zvířata rostlinného původu
animal feed of plant origin
34 Feed of plant origin (809,8 KB)
 1. 8. 2017 / CS-EN-RU

krmiva a doplňkové látky živočišného původu, včetně těch původem z drůbeže a ryb
feed and feed additives of animal origin, including from birds and fish

35 Feed and additives of animal origin (832,5 KB)

 1. 8. 2017 / CS-EN-RU

zvířata zoologických zahrad a cirkusů
zoo and circus animals
41 Zoo and circus animals (972,8 KB)

 

Přílohy – CS / (143,4 KB)

 

Annexes – RU (1,6 MB)

 1. 8. 2017

vývoz muflonů do RF

 

Nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV.
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV.

plemenná a užitková prasata – pouze pro Bělorusko
pigs for breeding and fattening – only for Belarus
7 Plemenná a užitková prasata (841,1 KB)

červenec 2019
July 2019

živí plži
live gastropods
živí plži (773,0 KB)

říjen 2020
October 2020

 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close