CS / EN

Ukraine

Certificates for exports from the Czech Republic into the Ukrainian Republic

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Nové vzory mezinárodních osvědčení pro dovoz na Ukrajinu na webu kompetentní autority SSUFSCP:
New models of international certificates for import into Ukraine on the website of the competent authority SSUFSCP:

Živá zvířata a reprodukční materiál / Live animals and reproductive material: Зразки сертифікатів | ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА (dpss.gov.ua)

Produkty živočišného původu / Products of animal origin: Затверджені форми сертифікатів | ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА (dpss.gov.ua), Про затвердження форм міжнародн… | від 14.07.2020 № 1329 (rada.gov.ua)

Dovoz živých zvířat (kromě zvířat v zájmovém chovu a zvířat ke sportovním, pokusným, cirkusovým, výstavním a zábavním účelům) a jejich reprodukčního materiálu na Ukrajinu je možný ze zařízení registrovaných ukrajinskou kompetentní autoritou SSUFSCP.
Importation into Ukraine of live animals (except domestic, sport, experimental, circus animals, animals intended for exhibitions and entertainment purposes) and their reproductive material is possible from facilities registered by the SSUFSCP.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost 
Validity 

želatina a kolagen pro lidskou spotřebu
gelatine and/or collagen casings intended for human consumption

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
Platné od / Valid from 15.2.2019 
tepelně ošetřené mléko a mléčné výrobky
milk and milk products, thermally treated
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
Platné od / Valid from 15. 9. 2017
drůbeží maso
poultry meat
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
Platné od / Valid from 14.11.2019
drůbeží mleté maso a/nebo drůbeží strojně oddělené maso
meat and/or mechanically separated meat (MSM) of poultry

TRACES veterinární osvědčení
TRACES export certificate

Platné od / Valid from 01.07.2023

vaječné výrobky
egg products
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
Platné od / Valid from 14.11.2019

plemenný a užitkový skot – SSUFSCP
breeding and productive bovine animals – SSUFSCP

BOV-X_UA_2024_04_05 (958,9 KB)

Aktuální znění ověřte na webu SSUFSCP.
Please check the version on the SSUFSCP website.

Platné od / Valid from 15.3.2024
plemenná a užitková prasata – SSUFSCP
breeding and productive pigs – SSUFSCP
UA_IVC_breeding_productive_pigs_2021_06_30 (939,2 KB)
Aktuální znění ověřte na webu SSUFSCP.
Please check the version on the SSUFSCP website.
 

sperma prasat – SSUFSCP
semen of porcine animals

UA_IVC_porcine semen_2021_08_06 (861,2 KB)
Aktuální znění ověřte na webu SSUFSCP.
Please check the version on the SSUFSCP website.
 
domácí prasata k okamžité porážce
domestic pigs animals for immediate slaughter
EX - 2009/09 - POR.Y (Ukraine) (626,2 KB)
 
selata k výkrmu
young pigs for feeding
EX - 2009/03 - SELE (Ukraine) (760,5 KB)
 
sperma býků – SSUFSCP
bovine semen – SSUFSCP
Zde / Here (920,4 KB)
Aktuální znění ověřte na webu SSUFSCP.
Please check the version on the SSUFSCP website.
Platné od / Valid from 21.12.2020
plemenné ovce a kozy
breeding sheep and goats
EX - 2016/01 - OVI-X (Ukraine) (750,8 KB)
Platné od / Valid from březen 2016
March 2016
zvířata ze zoologických zahrad, volně žijící zvířata a cirkusová zvířata
zoo, wild and circus animals
EX - 2018/01 - ZOO (Ukraine) (956,1 KB)
Platné od / Valid from leden 2018
January 2018
embrya skotu
bovine embryos
ZDE / HERE (687,7 KB)
 
med a další včelí produkty určené k lidské spotřebě
honey and other apiculture products intended for human consumption
EX - 2014/02 HONEY (Ukraine) (708,9 KB)
Platné od / Valid from 1.2.2015
kůže
hides
EX - 2019/03 - HIDES (Ukraine) (839,7 KB)
Platné od / Valid from duben 2019
April 2019
jednodenní kuřata – SSUFSCP
day-old chicks – SSUFSCP
Zde / Here (1,0 MB)
Aktuální znění ověřte na webu SSUFSCP.
Please check the version on the SSUFSCP website.
Platné od / Valid from 13.2.2020
Konzervovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
Canned pet food
ZDE / HERE (864,7 KB)

Aktuální znění ověřte na webu SSUFSCP.
Please check the version on the SSUFSCP website.

 
Zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jiná než konzervovaná
Processed pet food other than canned petfood
ZDE / HERE (974,1 KB)

Aktuální znění ověřte na webu SSUFSCP.
Please check the version on the SSUFSCP website.

 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line