CS / EN

Ukraine

Certificates for exports from the Czech Republic into the Ukrainian Republic

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Nové vzory mezinárodních osvědčení pro dovoz na Ukrajinu na webu kompetentní autority SSUFSCP:
New models of international certificates for import into Ukraine on the website of the competent authority SSUFSCP:

Dovoz živých zvířat (kromě zvířat v zájmovém chovu a zvířat ke sportovním, pokusným, cirkusovým, výstavním a zábavním účelům) a jejich reprodukčního materiálu na Ukrajinu je možný ze zařízení registrovaných ukrajinskou kompetentní autoritou SSUFSCP.
Importation into Ukraine of live animals (except domestic, sport, experimental, circus animals, animals intended for exhibitions and entertainment purposes) and their reproductive material is possible from facilities registered by the SSUFSCP.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od
Validity from

želatina a kolagen pro lidskou spotřebu
gelatine and/or collagen casings intended for human consumption

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 15.2.2019 
tepelně ošetřené mléko a mléčné výrobky
milk and milk products, thermally treated
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 15. 9. 2017
drůbeží maso
poultry meat
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
14.11.2019
vaječné výrobky
egg products
TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
14.11.2019
skot
cattle
EX - 2010/05 - BOV (Ukraine) (702,0 KB)
 
domácí prasata k okamžité porážce
domestic pigs animals for immediate slaughter
EX - 2009/09 - POR.Y (Ukraine) (626,2 KB)
 
selata k výkrmu
young pigs for feeding
EX - 2009/03 - SELE (Ukraine) (675,0 KB)
 
sperma býků
bovine semen
EX - 2017/06 - SPB (Ukraine) (732,1 KB)
 červenec 2018
July 2018
plemenné ovce a kozy
breeding sheep and goats
EX - 2016/01 - OVI-X (Ukraine) (750,8 KB)
březen 2016
March 2016
zvířata ze zoologických zahrad, volně žijící zvířata a cirkusová zvířata
zoo, wild and circus animals
EX - 2018/01 - ZOO (Ukraine) (956,1 KB)
leden 2018
January 2018
embrya skotu
bovine embryos
ZDE / HERE (687,7 KB)
 
hotová krmiva pro psy a kočky
prepared pet food
EX - 2018/10 - PETKRM (Ukraine) (794,6 KB)

listopad 2018 November 2018

med a další včelí produkty určené k lidské spotřebě
honey and other apiculture products intended for human consumption
EX - 2014/02 HONEY (Ukraine) (708,9 KB)
1.2.2015
kůže
hides
EX - 2019/03 - HIDES (Ukraine) (839,7 KB)
duben 2019
April 2019
jednodenní kuřata – SSUFSCP
day-old chicks – SSUFSCP
Zde / Here (386,2 KB)
13.2.2020
drůbeží mleté maso a/nebo drůbeží strojně oddělené maso
meat and/or mechanically separated meat (MSM) of poultry

EX – 2020/01 – POU-MI/MSM (Ukraine) (1,1 MB)
23.3.2020

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close