CS / EN

Argentina

Certificates for exports from the Czech Republic to the Republic of Argentina

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

jedlá umělá kolagenová střívka z kůží přežvýkavců
artificial collagen casings derived from ruminant hides

 

Platí jen pro podniky schválené příslušným úřadem Argentinské republiky

For establishments approved by the competent authority of Argentina only

M 0103-01 (749,0 KB)
03. 12. 2012

lasicovité šelmy určené k chovu

mustelids for breeding purposes

EX – 2023/01 – MUS (Argentina) (663,2 KB)
11.05.2023

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line