CS / EN

Argentina

Certificates for exports from the Czech Republic to the Republic of Argentina

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

jedlá umělá kolagenová střívka z kůží přežvýkavců
artificial collagen casings derived from ruminant hides
M 0103-01 (749,0 KB)
3. 12. 2012

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line