Certificates – exports from the EC into CU

 

Osvědčení určená pro vývozy z Evropské unie do Celní unie

Certificates for exports from the European Union into the Customs Union

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Komodita

Commodity

Platí od

Valid from

jednodenní mláďata kura domácího, krůty, kachny, husy, pštrosa a násadová vejce těchto druhů
day-old chicks, turkey, poults, ducklings, goslings, ostrich chicks and hatching eggs of these species
15. 9. 2012
chovní, užitkoví a sportovní koně/koňovití (s výjimkou sportovních koní dočasně dovezených pro účast v soutěžích a dočasně dovezených cirkusových koní/koňovitých

horses/equidae for breeding, utility and sport (with exception of sport horses imported temporarily for participation in competitions and circus horses/equidae imported temporarily)

15. 10. 2014
drůbeží maso a syrové polotovary z drůbežího masa
poultry meat and raw meat preparations
15. 9. 2012
sperma kanců
boar semen
1.3.2015
konzervovaná krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu
canned pet food of animal origin
22. 4. 2013
nekonzervovaná/sušená krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu
non-canned/dry pet food of animal origin
22. 4. 2013