CS / EN

Israel

Certificates for exports from the Czech Republic into Israel

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita
Commodity
Kód
Code
Platnost od
Valid from
kůň
horse
EX - 2010/01 - KUN (Israel) (633,4 KB)
 
krmiva pro zvířata v zájmovém chovu obsahující přísady živočišného původu
petfood containing ingredients of animal origin intended
EX - 2011/11 - PETFO.Israel (623,9 KB)
7. 3. 2011
úřední osvědčení podniků vyrábějících krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
official certificate of plants producing pet foods
EX - 2011/03 - PETFOPL.Israel (608,7 KB)
7. 3. 2011
úřední ověření skladů vedlejších živočišných produktů
official certification of warehouses for animal by products 
Annex 1W (606,3 KB)
9.7.2019
psi a kočky
dogs and cats
informace k dovozu psů a koček
information sheet: importing dogs and cats
ZDE / HERE (597,4 KB)

 

ZDE / HERE (114,8 KB)
 
jednodenní kuřata, vodní ptáci, krůty a násadová vejce
day old chicks, waterfowl, turkey and hatching eggs

Dodatečné osvědčení týkající se ptačí chřipky pro zařízení v oblastech, ze kterých není omezen vývoz násadových vajec a jednodenních kuřat/násadových vajec do Izraele
Avian influenza supplementary certificate for establishments in free zones export of hatching eggs and day old chicks/hatching eggs of poultry to Israel
EX - 2017/07 - HEP (Israel) (777,1 KB)
Annex AI_Israel (669,2 KB)
1. 8. 2017
ptáci v zájmovém chovu
parrots, psittacine and passerine birds

požadavky na zařízení pro karanténu ptáků určených k vývozu do Izraele
requirements of birds isolation – facilities destined for export to Israel

EX - 2018/02 - BIRD (Israel) (779,9 KB)

ZDE (221,5 KB)
HERE (336,7 KB)

únor 2018
February 2018
náhražky mléka/mléčné výrobky sloužící k výživě zvířat
milk replacers/milk products for animal feed
EX - 2018/06 - MILK REPL. 2 (Israel) (893,7 KB)
červen 2018
June 2018
veterinární osvědčení pro podniky vyrábějící náhražky mléka/mléčné výrobky sloužící k výživě zvířat 
veterinary certificate for plants producing milk replacers/milk products for animal feed
EX - 2018/06 - MILK REPL. (Israel) (673,5 KB)
červen 2018
June 2018
produkty ke krmení zvířat
products for animal feed
EX - 2011/03 AF.Israel (603,8 KB)
7. 3. 2011
úřední osvědčení podniků vyrábějících produkty ke krmení zvířat
official certificate of plants producing products for animal feed
EX - 2011/03 - AFPL.Israel (605,2 KB)
7. 3. 2011
žvýkací pamlsky pro psy obsahující přísady živočišného původu
dog chews containing ingredients of animal origin
EX - 2011/03 - DCH.Israel (609,9 KB)
7. 3. 2011
úřední osvědčení podniků vyrábějících žvýkací pamlsky pro psy
official certificate of plants producing dog chews
EX - 2011/03 - DCHPL.Israel (608,0 KB)
7. 3. 2011
krmivo pro rybičky obsahující přísady živočišného původu
feeds for fish contining ingredients of animal origin to Israel
EX - 2012/06 - FIFE.Israel (573,5 KB)
1. 6. 2012
zařízení vyrábějící krmivo pro rybičky
plants producing fish feeds
EX - 2012/06 - PLFIFE.Israel (602,5 KB)
1. 6. 2012
sperma skotu z Evropy do Izraele
bovine semen from Europe to Israel
EX - 2018/06 - SPB (Israel) (687,2 KB)
červen 2018
June 2018
Mléčné výrobky určené k lidské spotřebě
Dairy products intended for human consumption
EX – 2021/04 – MILK.PRODUCTS (Israel) (786,5 KB)
3. 5. 2021
Úřední osvědčení podniku vyrábějícího mléčné výrobky určené k vývozu z České republiky do Izraele
Official certification of a plant manufacturing dairy products intended for export from the Czech Republic to Israel
ZDE / HERE (676,7 KB)
 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close