CS / EN

Ukraine

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU na Ukrajinu dostupná v systému TRACES NT.
Health certificates for exports from the EU to Ukraine available at TRACES NT system.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(UA) COL/GEL Želatina (1)(2) a/nebo kolagen (1)(2) určené k lidské spotřebě v2

(UA) COL/GEL Gelatine (1)(2) and/or collagen (1)(2) intended for human consumption v2

EN/CS/UK (85,7 KB)

(UA) Drůbeží maso (POU)

(UA) Poultry meat (POU)

EN/CS/UK (66,0 KB)

(UA) Tepelně ošetřené mléko a mléčné výrobky

(UA) Heat treated milk and dairy products

EN/CS/UK (59,8 KB)

(UA) Vaječné výrobky (EP)

(UA) Egg products (EP)

EN/CS/UK (63,7 KB)

(UA) Mleté maso a strojně oddělené maso z drůbeže

(UA) Minced meat and/or mechanically separated meat (MSM) of poultry (POU-MI/MSM)

EN/UK (63,1 KB)

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line