CS / EN

Saudi Arabia

Certificates for exports from the Czech Republic into the Saudi Arabia

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

násadová vejce
hatching eggs

 

Příloha k veterinárnímu osvědčení pro vývoz jednodenních kuřat a násadových vajec
Annex to veterinary certificate for the export of day-old chicks and hatching eggs

 

Mechanismus dovozu násadových vajec a kuřat
The mechanism of importing hatching eggs and chicks

EX - 2020/02 - HEP (SA) (710,5 KB)

 

 

EX - 2021/11 - HEPDOC (SA) (AI) (715,6 KB)

 

 

 

 

ZDE / HERE (115,8 KB)
7.2.2020

jednodenní kuřata
day-old chicks

 

Příloha k veterinárnímu osvědčení pro vývoz jednodenních kuřat a násadových vajec
Annex to veterinary certificate for the export of day-old chicks and hatching eggs

 

Mechanismus dovozu násadových vajec a kuřat
The mechanism of importing hatching eggs and chicks

EX - 2020/02 - DOC (SA) (717,8 KB)

 

 

EX - 2021/11 - HEPDOC (SA) (AI) (715,6 KB)

 

 

 

 

ZDE / HERE (115,8 KB)
7.2.2020

Živí ptáci a sokolovití

Live birds and falcons

EX-2023/09-BIRDS(SA) (680,5 KB)
6.9.2023

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line