CS / EN

Chile

Certificates for exports from the Czech Republic to Chile

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

vývozy psů, koček a fretek
exports of pets (dogs, cats and ferrets)
informace ZDE informations HERE (122,7 KB)
 

velké kočkovité šelmy ze ZOO

large felines from ZOO

EX - 2015/08 - Feline (Chile) (965,6 KB)
srpen 2015
August 2015

primáti ze ZOO

primates from ZOO

EX - 2015/12 - Primates (Chile) (724,7 KB)

prosinec 2015

December 2015

ptáci
birds
EX - 2016/01 Bird (Chile) (797,1 KB)
leden 2016
January 2016

kolagen k lidské spotřebě
collagen for human consumption

 

Seznam podniků registrovaných pro vývoz
List of establishments
ZDE / HERE (243,6 KB)

 

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 

želatina k lidské spotřebě
gelatine for human consumption

 

platí jen pro schválené podniky / for approved establishments only

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 

mléko a mléčné výrobky

milk and milk products

 

Seznam podniků registrovaných pro vývoz / List of establishments  ZDE / HERE (176,8 KB)

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

 

sperma býků

bovine semen

 

Seznam podniků registrovaných pro vývoz / List of establishments  ZDE / HERE (152,3 KB)

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 

 

krmiva pro zvířata v zájmovém chovu/žvýkací pamlsky pro psy
petfood/dog chews

 

Seznam produktů a podniků registrovaných pro vývoz naleznete na webových stránkách chilské kompetentní autority SAG
List of products and establishments can be found on the website of the Chilean competent authority SAG

 

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 

násadová vejce a jednodenní kuřata
hatching eggs and day-old chicks

Seznam líhní registrovaných pro vývoz / List of registered establishments  Zde / Here (121,3 KB)

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 

koňovití (trvalý dovoz)
Equidae (definitive import)

TRACES veterinární osvědčení 
TRACES export certificate 
 

živí plazi

live reptiles

EX - 2020/10 REPT (Chile) (1,1 MB)
01. 12. 2020

surikaty
surikats/meerkats

EX - 2021_06 - Surikata (Chile) (785,3 KB)
24.06.2021

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close