CS / EN

Great Britain

Certificates for exports from the Czech Republic to the Great Britain

Osvědčení platná od 1.1.2021 jsou k dispozici na oficiálních stránkách Velké Británie.
Certificates valid from 1.1.2021 are available on the official website of the Great Britain.

*Osvědčení pro živá zvířata jsou od 1.1.2021 k dispozici v systému TRACES.
*Certificates for live animals are available in TRACES from 1.1.2021.

 

Neobchodní přesun zvířat v zájmovém chovu do Spojeného království od 1.1.2021 (227,1 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line