CS / EN

Milk and milk products (human consumption)

Milk and milk products for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“; osvědčení je možno vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší. For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
n. 605/2010 +
n. 914/2011
II č. 2 Milk-RM syrové mléko ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010, které je určené pro další zpracování v Evropské unii před jeho použitím pro lidskou spotřebu
raw milk from third countries or parts thereof authorised in column A of Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 intended for further processing in the European Union before being used for human consumption
TZ - 2011/09 - Milk-RM (597,6 KB)
 
n. 605/2010 +
n. 914/2011
II č. 2 Milk-RMP mléčné výrobky k lidské spotřebě ze syrového mléka určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010
dairy products derived from raw milk for human consumption from third countries or parts thereof authorised in column A of Annex I to Regulation (EU)No 605/2010 intended for importation into the European Union
TZ - 2011/09 - Milk-RMP (580,2 KB)
 
n. 605/2010 +
n. 914/2011 +
n. 300/2013
II č. 2 Milk-HTB mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolích krav určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci B přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010
dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption from third countries or parts thereof authorised in column B of Annex I to Regulation (EU)No 605/2010 intended for importation into the European Union
TZ - 2013/04 - Milk.HTB (650,5 KB)
 
n. 605/2010 +
n. 914/2011 +
n. 300/2013
II č. 2 Milk-HTC mléčné výrobky k lidské spotřebě určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci C přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010
dairy products for human consumption from third countries or parts thereof authorised in column C of Annex I to Regulation (EU)No 605/2010 intended for importation into the European Union
TZ - 2013/04 - Milk.HTC (663,9 KB)
 

n. 605/2010 +
n. 209/2014

II č. 2
C/CBP
mlezivo krav, ovcí, koz a buvolích krav a výrobků z mleziva těchto druhů ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci A na seznamu v příloze I k lidské spotřebě určené pro dovoz do EU
colostrum of cows, ewes, goats and buffaloes and colostrum- based products derived from colostrum of the same species from third countries or parts thereof listed in column A of Annex I for human consumption for importation into the EU
TZ - 2014/03 - C/CBP (182,5 KB)
 

n. 605/2010 +
n. 209/2014

II č. 3

Milk/Colostrum-T/S

syrové mléko, mléčné výrobky, mlezivo a výrobky z mleziva k lidské spotřebě pro tranzit přes území EU nebo skladování na území EU
raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products for human consumption intended for transit through or storage in the EU
TZ - 2014/03 - M/C.TS (244,6 KB)
 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close