Canada

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Kanady

Certificates for exports from the Czech Republic to Canada

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

sperma býků
bovine semen
EX – 2009/08 – SPB (Canada)
dodatkové prohlášení pro export spermatu býků do Kanady vztahující se k onemocnění Schmallenberg virem
additional declaration for the export of bovine semen to Canada in regard to Schmallenberg Disease
ZDE / HERE
Čerstvé hovězí maso

fresh beef

Seznam podniků registrovaných pro vývoz (k 1.12. 2015) / List of establishments (1. 12.2015) ZDE / HERE

TRACES veterinární osvědčení – k dispozici na místně příslušné KVS SVS

TRACES export certificate – available at relevant regional veterinary administration