Montenegro

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Černé Hory

Certificates for exports from the Czech Republic into Montenegro

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

domácí skot určený k chovu a/nebo produkci

domestic bovines for breeding and/or production

EX – 2014/11 – BOV-X (Cerna Hora) prosinec/December2014
mléčné výrobky z kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka pro lidskou spotřebu

dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption

EX – 2013/10 – Milk.HTB (Cerna Hora) 1.11.2013
mléčné výrobky z kravského, ovčího, kozího a buvolího mléka pro lidskou spotřebu

dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption

EX – 2013/10 – Milk.HTC (Cerna Hora) 1.11.2013
konzervovaná krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu
canned petfood of animal origin
ZDE / HERE
nekonzervovaná/sušená krmiva živočišného původu pro zvířata v zájmovém chovu
non canned/dry petfood of animal origin
ZDE / HERE