Republic of Turkey

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Turecké republiky

Certificates for exports from the Czech Republic to Republic of Turkey

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

hlodavci
rodents
EX – 2008/02 – HLO (Turkey)
skot určený k výkrmu
domestic bovine animals intended for fattening
EX – 2015/01 – BOV-F
skot určený k výkrmu
domestic bovine animals intended for fattening
EX – 2016/10 – BOV-F(Turkey) říjen/October 2016
skot určený k porážce
domestic bovine animals intended for slaughter
EX – 2016/06 – BOV-S (Turkey) červenec 2016
July 2016
plemenné krávy a jalovice

female cattle intended for breeding

EX – 2015/01 – BOV (Turkey)
plemenné krávy a jalovice

female cattle intended for breeding

EX – 2016/10 – BOV(Turkey) říjen/October 2016
dodatečné prohlášení k vet. osvědčení pro březí zvířata (plemenný skot/ovce/kozy)

additional declaration concerning vet. certificate for pregnant animal (breeding cattle/sheep/goat)

ZDE/HERE říjen / October 2015
dodatečné prohlášení k vet. osvědčení pro vývoz nebřezích zvířat (plemenného, výkrmového a jatečného skotu/ovcí/koz)

additional declaration concerning vet. certificate for non-pregnant animal (cattle/sheep/goat intended for breeding, fattening and slaughter)

ZDE/HERE

 

 

 

 

plemenní býci

male breeding bovine

ZDE/HERE
mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolic

dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption

EX – 206/05 – MILK (Turkey) 13. 9. 2016
dairy products for human consumption HERE 1. 2. 2013
egg products for human consumption HERE 1. 2. 2013