CS / EN

Ochranná opatření týkající se prevence zavlečení afrického moru prasat na území EU

Protection measures to prevent the transmission of the African swine fever virus to Union

Poslední úprava dne / Last amendments as of: 16. 8. 2013.

Předpis ES
EC Rule
Název
Name
 
r. 2013/426/EU PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION
on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU
CS znění Eurlex

EN znění Eurlex

příloha II
Annex II
Prohlášení předkládané provozovatelem/řidičem vozidla pro přepravu hospodářských zvířat, které vstupuje na území Unie ze třetích zemí nebo částí území třetích zemí, kde byl potvrzen výskyt afrického moru prasat
Declaration to be provided by the operator/driver of the livestock vehicle entering the Union from third countires or parts of the territory of third countries where the presence of African swine fever is confirmed(Formulář k vyplnění. / Form to complete.)
ZDE/ HERE

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line